Budskab fra Pleiaderne - Ørnens Broderskab:

En ny tid

Så er tiden kommet - kære venner/søstre og brødre.

Den tid I alle har ventet på med længsel. En del af jer selv - jeres højere bevidsthed/sjæl har vidst, at tiden var ved at være nær.
Hele Universet fejrer denne tid og jer - for det er jer - Moder Jords be-folkning, som gør dette muligt.

Vid at vi er med jer - vi elsker jer og hjælper jer gerne af hele vores hjerte, så kald på os og vi stiller os til rådighed - på samme måde som vore kære søstre og brødre, Mestre og Engle, som også er jer så nær i denne tid!

Husk I har jeres frie vilje og skelneevne - og brug disse redskaber, som er jeres! Når I føler i jeres hjerter, at dette er sandt - dette føles rigtigt for mig - så følg dette - brug denne visdom, drivkraft og styrke fra hjertet og gør det!
Det er via jeres hjerte, I når jeres højere bevidsthed og dermed jeres sjæl - så øv jer på dette. For øvelse gør Mester- og I er Mestre - børn af Lyset. Så udnyt denne viden på bedste måde til gavn for alle - Moder Jord og mennesker og alt levende på denne smukke planet.

Husk jeres børn - disse smukke lysvæsener - juveler - som er kommet ned til jer i denne specielle tid. De er der for at hjælpe jer på alle måder. Lyt til dem af hele jeres hjerte, for de kender den virkelige sandhed - disse små Mestre af Lyset - og de skal undervise jer og dele deres viden med jer. Så husk at respektere/ære dem, for de er jeres redskab til den ny bevidsthed/den ny tid.

De er kommet med den nye tids bevidsthed, og de prøver at kalde på jer/at vække jer på den ene eller anden måde. MEN mange af disse lysets børn har det svært, fordi de ikke føler sig mødt, set og hørt som dem, de virkelig er. Og de er landet i en form for kaos, for lys og mørke strides netop nu - det sidste og afgørende slag. Men vid at lyset vil endelig sejre - også på denne planet, Moder Jord.

Lyset er kærlighed og viden - bevidsthed og intelligens. Gør hvad I kan for at komme i kontakt med dette lys i jer selv. I indeholder selv hvad der skal til for at blive hele mennesker. I indeholder koder, som I kan kalde på - vække - tag jeres ret! Det er på høje tid at vække disse DNA-koder, som blev splittet ad for længe siden, men som nu skal samles og virke. Og det vil ske inden længe for alle jer, som ønsker det af hele jeres hjerte. Som ønsker at blive integreret med den ny tids bevidsthed og energi.

Husk at sige jeres intention fra hjertets rene energi og bevidsthed, og det vil ske! Det er muligt! Tro det og vid det! For det er jeres retmæssige arv.

Vid at andre planeter følger jer med stor opmærksomhed og kærlighed - og vi jubler alle i denne så smukke tid, som er kommet til planeten Jorden - Moder Jord - som også længes efter denne nye smukke, kærlige energi af Lyset. Moder Jord er inde i en stor renselsesproces - lige som hendes beboere - hendes børn. Også hun længes mod Lyset og Kærligheden - efter at blive den hellige planet, som hun har vidst, var meningen. Hun ved at tiden er kommet, at det er tid nu for hende og hendes børn, og hendes hjerte fryder sig!

Rens jer selv og jeres bevidsthed - jeres tanker og sind - rens ud i jeres følelser - og frem for alt GIV SLIP!! Dette er meget vigtigt - det vigtigste af alt - I er nødt til at give slip på al kontrol, magt og styring.
Vær i nuet - følg jeres hjerte - brug jeres skelneevne - hold op med at dømme jer selv og andre - giv slip på alt det gamle "stads", som I ikke mere har brug for.

Sandelig siger vi jer - I er velsignet i denne tid. Brug de talenter, evner og gaver, som dukker op på jeres vej - i jeres liv. Brug dem til gavn for helheden - dvs. Moder Jord og alt, som bor på denne smukke blå planet. Vid at det, som sker på Moder Jord i denne tid - den ny tids energi - også er til gavn for alle os andre i Universet, så vi hjælper jer til fælles gavn og glæde.

Når I udvikler jer, så påvirker det også vores udvikling. For sådan er den Kosmiske Lov. Så når I flytter jer og udvikler jer, så giver I dermed plads og rum til, at andre i jeres omgivelser kan gøre det samme. Er dette ikke en smuk tanke/viden? Når I gør dette for jer selv ud fra jeres hjerte, så hjælper I også andre. ELSK jeres næste som JER SELV! Jesus fortalte jer det for 2000 år siden, og har I lyttet til det og fulgt det? For at elske jeres næste ubetinget, skal I elske jer selv!

Det er på høje tid, at I respekterer, ærer og værdsætter jer selv! Og frem for alt elsker jer selv! Den kærlighed, som I giver jeres børn, kan også bruges til jer. Smelt sammen med denne smukke energi og mærk hvordan den forløser og healer jer! Og modtag jeres børns kærlighed, som er så ubetinget og smuk. Lær af jeres børn - deres evne til at tilgive jer, deres livsglæde, humor og fantasi, spontanitet, ærlighed og oprigtighed, kreativitet og skaberevne, begejstring, visdom og deres evne til at undre sig, at forundres. Og vær taknemmelig, respektfuld og ydmyg over for disse kærlige, små lysvæsener!

Sandelig siger vi jer - I skal blive som børn, og I skal komme i himlen - i paradis på denne jord!

Ja, denne fantastiske og vidunderlige tid er nu kommet, hvor Fader Himmel og Moder Jord atter skal forenes - smelte sammen.

Og I er en del af denne helt specielle transformation. Tak af jeres hjerter, for I er virkelig udvalgte, alle jer som netop nu er her på denne planet.

Spræng rammerne og alle begrænsningerne og giv slip på alt det gamle - alle gamle tanke- og handlemønstre - for de er ikke mere brugbare! De har gjort deres nytte - i form af lærdom, indsigt og viden. Nu er I forbi disse gamle systemer. Så læg dem bag jer - og kald på jeres nye jeg/jeres højere selv. Kræv jeres ret med ren intention/hensigt og hjerteenergi, og det skal blive jeres! Det venter på jer!

Ja, sandelig siger vi jer - TIDEN ER KOMMET - DEN NY TID ER HER!

Bliv bevidst om den og I vil forenes med den!

Vi er her for jer, så brug os! Vi hilser jer alle - fra hjertet - i lys og kærlighed!

Vi er lysvæsener - brødre og søstre fra Ørnens Broderskab, Pleiaderne.

Tak til vores kære søster, Anoua Insitara!

Namaste