Budskab fra Pleiaderne - Ørnens Broderskab:

Frigivelse/Renselse
Hjertets energiVær hilset kære brødre og søstre på planeten Jorden! Så er vi her igen med mere information.

Menneskene oplever svære tider lige nu; for meget skal frigøres, og det kan være svært at give slip. At give slip på noget skaber ofte utryghed og frygt - og vemod. Det kan være svært at sige farvel til noget, der har tjent os - også selv om det har været en af livets "hårde" lektier.

At begive sig ud på en ukendt vej i sit liv kan være en stor udfordring for de fleste. Så det kræver mod! Men hvis du overvinder din frygt og usikkerhed, vil det altid blive en meget berigende oplevelse.

Ja, sandelig siger vi jer. VOV det og GØR det! Hvo intet vover intet vinder! Det gamle ordsprog er stadig lige aktuelt - ikke mindst i disse så spændende og udfordrende tider. Du har intet at miste men alt at vinde.
Det som du giver slip på er kun det, som er udtjent - det som du ikke mere kan bruge til noget konstruktivt i dit liv.

Så hold ikke mere fast på det - for du har brug for at give slip på noget, for at noget nyt kan blive skabt i dit liv.

Tør du? Har du modet til det? Husk at der nu findes hjælpere på Jorden, som kan støtte dig på din nye vej. Så brug dem gerne - de er der for det samme.

For de har selv gået denne vej, og de kender til den situation/
udfordring du står i lige nu. Men husk at bruge din skelneevne til at finde hjælpere af hjertets energi, for de vil løfte dig op og få dit hjerte til at synge. De vil være der for dig med en ren hjerte-intention, ydmyghed, respekt, kærlighed og ligeværdighed.

Så se dig godt for og mærk efter i dit hjerte. Brug dine følelser via dit hjerte.
Disse mennesker af Lyset vil hjælpe dig med at finde din indre kraft og styrke og lære dig, at du altid kan finde svarene inde i dig selv. De vil hjælpe dig med at komme i kontakt med din indre Guddommelighed. For du er i sandhed et guddommeligt væsen!

Og nu er tiden kommet til at kræve din ret - dit ejerskab af din guddommelighed. Din skaberevne - dit indre lys og kærlighed.

Det er på høje tid, at sløret løftes. Det er menneskenes tid nu!

Og vi er mange, som glæder os og frydes i denne forunderlige tid. Vi glæder os over at kunne bidrage til denne afgørende fase i Jordens og menneskehedens udvikling.

Vær ikke i tvivl om at vi også beriges af jer ved at give vores støtte og hjælp. MEN vid at I kan selv! Så mange af jer har gået vejen selv eller er lige på vej dertil. Og I kan klare det! Vi er så stolte af jer - alle I som er en del af vores familie - Lysets familie.

Vi arbejder gennem jer. For det er jer, som er på Jorden i jeres fysiske kroppe, der gør dette muligt. TRO det og VID det! Vi kunne intet gøre
uden jer - som stiller sig til rådighed for vores lys - vores viden.

Denne viden/bevidsthed ligger også i jer - via jeres DNA-koder, som nu skal kobles til, så I kan få kontakt med jeres indre visdom, kærlighed og lys. Så I kan blive bevidst om jeres Guddommelighed - jeres skaberevne.

For det venter på jer. Er i parate?

For tiden er nær, hvor lyset skal sejre. Elsk mørket i jer selv - sæt det fri - og lad lyset og kærligheden komme til. Det venter på jer!

Gør det gerne i fællesskab med andre, for fællesskabet styrker jer og løfter jer. Hjælp hinanden med at holde fast i lysets energi og del dette lys - og kærlighed - med Moder Jord, for hun trænger til det - ikke mindst i denne tid, hvor hun er i gang med sin egen renselsesproces.

Vid at det kaos I ser omkring jer - også i naturen som brande, over-svømmelser og andet - er nødvendigt. For efter kaos kommer orden! Dette er en Universel lov - en af de kosmiske love. Moder Jord er også nødt til at få udrenset det mørke, som er blevet ophobet. Nøjagtig som I er. Men vid også, at når I renser jer og udvikler jer, så hjælper I også jeres planet - Moder Jord.

I laver åbninger til Lyset, så lysets og kærlighedens frekvens kan blive den nye frekvens på Jorden. Så denne planet - lige som andre planeter - kan blive en kærlighedens og lysets planet. Vid at tiden er kommet!

Nu er det tid. Kan I mærke det? Er i parate?
Fortvivl ikke, hvis I ikke kan mærke lyset lige nu. Vid at det er her og brug de mennesker, som er i kontakt med Lyset nu. Som er i stand til at stå fast i dette Lys - som er af Lyset og som lever det!

De kan dele deres erfaringer, deres viden og bevidsthed med jer. De kan hjælpe jer til at åbne jer op for jeres egen viden og bevidsthed - jeres eget Lys. De vil møde jer med hjertets energi. De vil hjælpe jer med at få jeres hjerter til at synge!

Er I parate til at give slip på al egokontrol og egostyring?

For det er dette som skal til for at du kan være i bevidst kontakt med dit Højere Selv, der har visdom, indsigt, lys og ubetinget kærlighed til dig. Dit Højere Selv/din sjæl venter på dig. Hvor længe vil du lade det vente?

Ja, sandelig siger vi dig - glæd dig - som vi glæder os over, at tiden er nær, hvor vi kan holde Lysets fest. Og I er alle inviteret.
Vil du deltage? Vil du gøre dig parat til denne fest?
Vid at du er i stand til det. Du er i stand til at give slip på dualiteten og adskillelsen. På alle begrænsninger.

Du er i stand til igen at føle dig hel, som en del af helheden og at komme hjem i dig selv. Så glæd dig til denne nye tid for Jorden - og for dig. Vi er med dig!

Kære brødre og søstre - husk vi er her for jer, så brug os!

Vi hilser jer alle - fra hjertet - i lys og kærlighed!

Vi er lysvæsener - brødre og søstre fra Ørnens Broderskab, Pleiaderne.

Tak til vores kære søster, Anoua Insitara!

Namaste