Buddhist i Danmark stemplet som værende ”farlig for samfundet”, fordi hun praktisede samme form for buddhisme som Dalai Lama.

Statsapparatet misbrugt af nyreligiøs bevægelse i deres kamp mod en religiøs modstander.

For mere end 20 år siden spredte de Martinusfolk der startede New age bevægelsen i Danmark, et ondsindet rygte om en praktiserende buddhist som sort magiker, fordi hun brugte den ældste form for buddhistisk praksis, som kun Dalai Lama og få andre højtstående lamaer praktiserer.

Dette anså Martinusfolkene som en trussel for udbredelsen af Martinus verdensbillede, fordi man gennem denne ældste form for Buddhstisk praksis, er i stand til at åbne op for sin præeksistens bevidsthed,/den højere bevidsthed, hvor vi har skuet de evige id’eer som alting består af, hvilket ikke er Martinuses verdensbillede.

Dette ville true muligheden for at Martinus’es verdens billede at blive den nye verdens religion, hvis denne gamle form for Buddhistisk praksis kom ud til den brede offentlighed, hvilket derfor skulle forhindres for enhver pris.

Da buddhisten i en periode gik på Kosmos kurserne, og gennem den gamle buddhistisk praksis, fik åbnet op for en rejse gennem Visdomsriget, opsøgte hun lederen af Kosmos Kurserne midt i denne bevidsthedsåbning. Han sagde´, at hun var et stort lyshav der kom fra et meget dybt sted. Så gik hun hjem og fortsatte sin rejse gennem Visdomsriget. Da hun efterfølgende vendte tilbage til den normale dagsbevidsthed, anede hun ikke hvordan hun skulle tolke det hun havde oplevet, men gav et bud på dette som hun sendte til Lederen af Kosmos Centeret, da han jo underviste i, at der fandtes et Visdomsrige, og hun havde ikke mulighed for at spørge Dalai Lama.

Hun tænkte ikke over at Kosmos lederen tidligere havde stemplet hende som sort magiker på grund af hendes buddhistiske praksis for, når man først har haft åben for den højere bevidsthed, ser man kun kærligheden i andre, og ikke andre menneskers skygger. Så hun blev noget chokeret da Kosmos Lederen afviste at hjælpe hende med at tolke Visdoms symbolerne, samtidig med at han erklærede at hun var besat af mørkets kræfter, selv om han med egne øjne havde set at hun havde været i et stort lyshav da hun havde haft denne højere bevidsthedsåbning.

Hendes eneste fejl var, at hun havde fejltolket visdomssymbolerne, at denne fejltolkning på ingen måde kunne skade andre eller samfundet, og heller ikke hendes kærlighed til andre, højest gøre hende til en ”Landsbytossed” med en skør idé i en periode.

Omkring samme tidspunkt fik Buddhisten en clairvoyant opgave for Jyllandsposten, der sendte hende en filtpen, hvis ejermand hun skulle finde ud af, hvem var. Det viste sig at være daværende udenrigsminister Uffe Ellerman Jensen, hvis reaktion på det buddhisten havde fundet ud af var: Det er sgu uhyggeligt at nogen kan sådan noget, for hvad kan man så ikke finde ud af med en underskrift på et stykke papir.

Dette afstedkom en FET undersøgelse af buddhistens vandel fra udenrigsministeriets side af, og da hun jo var stemplet som sort magiker af Martinusfolkene, der blev konsulteret af FET, blev hun omgående sat under overvågning som værende ”farlig for Danmarks sikkerhed”, også selv om alle andre der blev spurgt, sagde det modsatte. Udenrigsministeriet der ikke havde nogen forudsætning for at kende til de åndelige kærlighedsregler hvorunder clairvoyanceinformationer hentes, støttede sig derfor til Martinusfolkene der jo ville stoppe udbredelsen af den gamle form for buddhistisk praksis for enhver pris, så her en stor chance for at stoppe buddhisten. Så overfor de offentlige myndigheder erklærede de buddhisten for en udspekuleret sort magike.

Ved hjælp af korrupte læger blev hun så stemplet ”sindssyg”, og søgt forgiftet med neuron nedbrydende gift, så hun kom til at gå rundt som en grøntsag i mange år, indtil lægerne erklærede hende for ”uskadeliggjort”. Hun havde på det tidspunkt kun 20% neuroner tilbage i hjernen. For at lægerne kunne ”dulme deres dårlige samvittighed”, lige inden de antog at hun ville dø, fik hun en psykolog i stedet for en præst til sit sidste skrifte.

Det hjalp hende så meget, at hun inden længe kunne begynde at træne sig selv op til at tænke udenfor kroppen, i stedet for at bruge den fysiske hjerne. Under vejs i denne genoptræning skrev hun en bog på et ret højt intellektuelt niveau, der fik Udenrigsministeriet og FET på barrikaderne igen. Nu var de helt sikker på at hun var djævlen selv. Nu har hun færdiggjort en ny bog, som selv Gyldendal udtaler, er fantastisk og meget udgivelsesværdig, men som de ikke ”tør” udgive, samme respons har hun fået fra andre forlag.

Hun undre sig i dag over hvordan offentlig myndighed stadigvæk efter så mange år, lader sig spænde for Martinusfolkenes stridsvognen, og lader sig misbruge til at tage Martinusfolkenes parti i deres forsøg på at komme af med en religiøs modstander. Buddhistens eneste forbrydelse var/er at hun praksis den samme form for buddhisme som Dalai Lama.

At buddhisten først nu er i stand til at reagere på dette religiøse overgreb fra Statens side skyldes, de svære neuronødelæggelser hun har i hjernen der afstedkommer at hun kun kan tænke få timer om dagen, da det er meget energikrævende. Det ved enhver der arbejder med clairvoyance. Hun svinger derfor mellem en IQ på 156 og 75. At hun har valgt at reagere er at at hun ønsker at stoppe fremtidige misbrug af Regeringsapparatet i en religiøs disput.

Hvis du vil vide mere, eller har nogle kommentar er du velkommen til at kontakte mig

Venlig hilsen

Anni Hjorth

 anni.hjorth@hotmail.com   -  Tlf. 50121067