Alaje, der kommer fra Plejaderne, taler til menneskene på planeten Jorden.

Han arbejder som Lysarbejder i Tyskland, Schweiz og Østrig 

Disse fire budskaber blev indtalt og Indspillet på video.
De to første den 16. april 2008 og de to sidste den 22. april 2008.
 
 

Kilde: http://www.selvet.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=460

Oversættelse: Arne Pedersen    –    e-mail: ap-healing@stofanet.dk 

 

FØRSTE DEL
 http://www.youtube.com/watch?v=yAmS669YSd0

Goddag, mit navn er Alaje. Jeg kommer fra Plejadernes Solsystem, og jeg er medlem af Den Galaktiske Føderation, og der er tusinder af racer i dette univers, der arbejder sammen. Det er ikke science fiction. Hvis du er klog, vil du undersøge informationerne, før du kritiserer dem. Jeg afholder mange seminarer i Tyskland, Schweiz og Østrig, hvor jeg fortæller om bevidsthedsudvikling. Mange af os lever frivilligt på Jorden for at fjerne det negative, der hersker her. Hver af os har sine evner og opgaver.

Universet er fuld af levende væsener på forskellige dimensioner. Det bliver imidlertid holdt hemmeligt her på planeten. Jeres mørke regeringer holder det skjult for jer for at undgå kendskabet til de udenjordiske og dermed udviklingen af jeres bevidsthed. De søger at bringe dem i et latterligt lys, for at I ikke skal få interessen vakt, og derfor griner I af dem.

De folk, der har magten over jer, har løjet for jer i tusindvis af år om de udenjordiske og de kosmiske love. De vil ikke have, at I skal få noget at vide, da de er bange for at miste deres magt over jer. Hvis I ikke tror på det, så forsøg at finde ud af det, så bliv vidende. Beviserne er der, men I må selv finde dem. Kun på den måde vil I tro det og vide det.

De ønsker, at I skaber negativ energi og arbejder for dem som slaver, således at I financierer deres krige ved jeres skatter og med alt, hvad der har at gøre med jeres spiritualitet eller med de udenjordiske. De viser jer forfalskede fotografier af verdensrummet, så I tror, at der ikke er noget derude. Find selv ud af det. I vil blive rasende over, at de altid har løjet for jer.

De højere udviklede mennesker på andre planeter vil hjælpe jer med at befri jer fra dette system. Sandheden er nemlig, at alle andre universer er beboede. Det er noget helt naturligt og har intet at gøre med science fiction.

Mange udenjordiske har besøgt planeten Jorden i fortiden. De blev tilbedt af de primitive Jord-mennesker som engle eller guder. Det er grunden til, at I stadig har religioner og trossystemer på Jorden. I tilbeder en udenjordisk, der har levet her for tusinder af år siden. Positive såvel som negative udenjordiske. Det spiller ingen rolle for sandheden om I tror på det eller ikke, da det altid har været en realitet. Forsøg at finde ud af det. Tusindvis af Jordmennesker ved det allerede. Men i løbet af nogle år vil alle og enhver blandt Jordmenneskene se, at I aldrig var alene i universet. Bliv ikke chokeret, når I kommer til at se tusinder af rumskibe på himlen. Lær at skelne hvilke af dem der udsender kærlighed, for det er de spirituelle udenjordiske.

Mange af de negative udenjordiske giver sig ud for at være os og kalder sig plejadianere, og nogle mennesker har kontakt med dem og udbreder misinformationer. Lad jer ikke narre af de ægte UFO-billeder. Det vigtigste er: HVEM befinder sig inde i rumskibene! Uden jeres viden udkæmpe der sig en kamp mellem Lyset og Mørket på Jorden. Det er en kamp om jeres frihed fra det åndelige slaveri, I har været under de sidste 2.000 år. I er ikke frie på Jorden. I har glemt, hvad frihed er. Det eneste, I kender, er had, vold, terror, cigaretafhængighed, skatter, falske regeringer der optræder i fjernsynet, angst, trossystemer og overtro. Den hemmelige verdensregering skaber disse ting for at kontrollere jer.

De skaber selv terroren, så de legalt kan få mere militærmagt og forstærke kontrollen over teknologien. Deres mål er at forstærke den negative energi. Vil I leve i en sådan verden? Vi ved, at mange af jer ikke tror på det, så derfor kan vi kun sige: Igen find selv ud af det, beviserne er der, men man må gøre sig umage for at finde dem. Forsøg at give slip på negativiteten i jeres sind. Koncentrer jer KUN om positiv energi. Det er jeres kraft mod det onde. De er kraftesløse mod den positive energi! Det er derfor, de vil have jer væk fra den kraft. Lad ikke den mørke regering manipulere jer. Den bruger fjernsyn, radio, aviser, cigarettilvænning, religioner, tv-politikere, militæret, elektromagnetiske bølger og selvfremkaldte krige for bestandig at fastholde jer til den negative ordning.

Enhver, der smiler eller ler af denne information, er allerede blevet manipuleret og har mere at lære end de andre. Et intelligent menneske undersøger først et tema, før det har en mening om det. Universet er beboet af mange levende væsener – menneskelige og ikke-menneskelige væsener. Jeres regering har allerede kontakt med dem og holder det hemmeligt. Det er derfor, jeres teknologi her på Jorden har udviklet sig så hurtigt, som den har i løbet af de sidste 50 år. I lever på denne planet for at lære, hvordan man i en negativ verden kan forblive positiv. Meningen med livet er bevidsthedens udvikling, udviklingen af hjertet, af sindet, af karakteren til et mere ædelt niveau. Vær spirituel trods for de negative energier, der er omkring jer. Det sker over flere liv – inkarnationer – og på forskellige planeter, fordi sjælen vil lære ALT.

Enhver planet er en skole, hvor man kan komme et trin højere op. Hver sjæl har sit mål om at udvikle sig højere og højere tilbage til kilden – til den kosmiske centralbevidsthed. I kalder det for Gud, men det er ikke nogen person, men energien hvoraf alt eksisterer. I har ikke nogen viden om universet, fordi jeres regering og præster giver jer falske informationer. Selv jeres historie om Jorden i bøger har de siden Middelalderen omskrevet eller forfalsket. Opdagelsen af udenjordiske kolonier blev enten holdt hemmelig eller fjernet fra bøgerne. I stedet for viser de jer fundet af nogle dyreknogler og sælger det til jer som en sensation. De vil holde jer i uvidenhed og dumme, således at det kun er dem, der sidder inde med viden og har magten. Synes I, det er retfærdigt?

Beviserne er der stadig, KUN I må selv finde frem til dem. De vil ikke fortælle jer det på de offentlige fjernsynskanaler. Hvis I VIRKELIG VIL have viden, vil jeres livsvej vise jer, hvor I kan finde den. De fleste mennesker på Jorden har glemt, hvordan de skal lytte til deres sjæl. De bliver med fuldt overlæg forhindret deri af det negative samfund omkring dem. Venner! Tiden er kommet til at ændre det. I lever i et mareridt. Slip ALLE negative følelser i jer. Sammenlignet med andre civilisationer i universet er I unge og befinder jer i børnehaven. Koncentrer jer om positive følelser. Forsøg det i det mindste! Skab det indre ønske om at nå frem til viden om universet. Lad ikke de negative mennesker forstyrre jer og have indflydelse på jer. De stjæler jeres energi og vil, at I forbliver ligeså primitive, som de er.
 


 

ANDEN DEL
http://www.youtube.com/watch?v=YhmaAKbEi4w
 

Vær forsigtig i omgangen med rygere og folk, der drikker alkohol. De kan være under indflydelse af negative astralvæsener, der lever i deres auraområde, hvor de ernærer sig af jeres livsenergi. Alle med spirituelle kræfter kan se det. Når noget i de højere vibrationer vibrerer, er det usynligt for jer. Det er der ikke noget mystisk ved. Der findes ikke noget mystisk. Det er højere spirituel videnskab, som de fleste mennesker ikke kender.

Negative mennesker forsøger at vikle jer ind i stridigheder og derved gøre jer rasende og magtesløse. Positive mennesker giver jer kærlighed, kraft og viden. I har altid haft valget til af beslutte jer for, hvem I vil have ved jeres side: Lyset eller Mørket, Kærligheden eller Hadet. Lad dem ikke narre og bedrage jer, når de foregiver at være spirituelle, mens de samtidig ryger eller er tilhænger af en religion. Et spirituelt menneske passer på sin sundhed, fordi han kender til SELVKÆRLIGHED og ikke tilbeder nogen, fordi han selv TAGER ANSVARET FOR SIT LIV. Kun når du elsker dig selv, kan du også elske andre. En ryger, der ødelægger sig selv, elsker ikke sig selv og må først lære det. Enhver må træffe sit valg NU, om han/hun vil leve for det positive eller det negative. Spild ikke dit liv, det er dumt at se fordummende udsendelser i fjernsynet, at spise junkfood og indtage stoffer eller beskæftige sig med religion, der tidligere i fortiden har dræbt millioner af mennesker. Da I kom til Jorden, var det jeres plan, at I skulle udvikle jer til noget højere og ikke noget lavere – tænk over det.

De negative tanker, som millioner af mennesker har udsendt i tusinder af år, har tvunget Jorden til igen at skulle slippe af med dem. Det er grunden til, at I har haft det kaotiske vejr med jordskælv, oversvømmelser og vulkanudbrud. Jorden lider ikke kun af Co-2 forurening, men også af tankeforurening. Tanker er energi. Energi har altid en virkning på Universet, fordi ALT, hvad der eksisterer, er forbundet med hinanden. Det er højere videnskab. Forsøg at fylde jer med positive energier, når som helst I kan. Koncentrer jer om venlighed – IKKE had. Er I i stand til at gøre det?

Der findes tusindvis af mennesker som mig på Jorden, der kan hjælpe jer med at gøre det. Vi er Lysarbejdere, der anvender Lyset fra de højere eksistensplaner til at fjerne det negative. Igennem jeres historie, har I kaldt os engle. Alle, der arbejder for Lyset, bliver voldsomt angrebet fra Mørkets side. Det er derfor vigtigt, at alle Lysarbejdere forstærker deres Lys endnu mere. Tillad ikke jer selv at blive svækket af negative mennesker eller de besværligheder, de har fremkaldt. Hold jeres fokus rettet mod målet: At hjælpe denne planet med at stige op i det spirituelle Lys, hvor der ikke mere kan eksistere noget negativt.

Eksperiment – JORDEN – i hvilket vi ville se, om vi med vores Lys kunne opretholde livet i et negativt miljø, nærmer sig sin afslutning. Den mørke side ønsker at forhindre det. Tillad ikke, at skeptikere, arrogante mennesker eller betalte bedrageriske psykologer gøre det muligt. De har angst for kærlighed og for mennesker med mere viden, end de selv har. De bruger flere liv, før de er parat til den højere visdom. Det er deres frie vilje. Enhver blomst har sin egen tid, når den blomstrer. Jo mere kærlighed, I sender ud fra jeres hjerter, jo svagere bliver den mørke side. Jo mere den mørke side derfor angriber jer, jo større kompliment er det for jer, at I har udført jeres arbejde godt.

Kampen mod det onde finder i langt højere grad sted i det indre end i det ydre: I jeres hjerter og i jeres tanker. Den energi, I udsender, er vigtig og afgørende. Hvis I tænker negativ i jeres indre, vil kaos omkring jer blive forstørret, fordi I fodrer det. Hvis I vil fjerne kaos på Jorden, så udsend Lysets tanker. De vil trænge gennem hele planeten Jordens morfogenetiske område. Således kan I ødelægge Mørkets plan. Mørkets kræfter planlægger kaos ikke blot på Jorden, men i hele galaksen. Vil I tillade det?

Den mørke side benytter fjernsynet til at lyve for jer. 90 % af fjernsynsudsendelserne har til opgave at gøre jer dummere. Det er ikke meningen, at I skal tænke over meningen med livet. De vil have jer til at tro på, at alt er i den skønneste orden. De største løgnagtige shows i medierne er dem, der har med politik at gøre.

De viser jer fjernsynspolitikere og ditto valg, for at I skal tro, at I har jeres ret til at vælge. De virkelige magthavere viser sig aldrig i fjernsynet! De blev udvalgt af deres egne familier. Så længe I tillader sådanne mennesker at regere, vil I fortsætte med at være slaver og fortsætte med at finansiere deres krige med jeres skatter!

Forsøg at se for jer, hvilken slags verden, I gerne vil leve. Visualiser en verden uden vold, militær, politikere eller skinhellige præster, uden overtro, uden trossystemer og uden løgne. Visualiser en verden, hvor kærlighed hersker, hvor alle mennesker har, hvad de behøver, hvor al viden er tilgængelig for alle, og hvor en naturlig kontakt med højere udviklede planeter er en naturlig ting. I må selv have dette stærkere indre ønske om at leve i en sådan verden. Jo flere mennesker, der udsender disse tanker, jo lettere sker denne udvikling her på Jorden, og I kan styre denne udvikling af planeten i en positiv retning. Begynd at lytte til jeres sjæls ord, ikke de ord, den omgivende verden sender jer gennem fjernsyn, radio og aviser. I kan kun lytte til jeres sjæls stemme, når der er ro omkring jer – uden stress og larm.

De fleste mennesker koncentrerer sig daglig om had, misundelse, strid og arrogance. De lever ubevidst – ikke bevidst – og spilder deres liv. Træf jeres beslutning NU! I hvilken slags verden ønsker I at leve? Send tanker fyldt med kærlighed til hele planeten, da det forstyrrer de mørke kræfter mere end alt andet. Se for jer, hvordan hele planet er omhyldet af Kærlighedslyset, og alt det negative bliver brændt af. Nu er tiden der, hvor enhver kan bevise for sig selv, om han/hun virkelig er en voksen eller ikke. De af jer, der kan lide had og vold, befinder sig på et endnu lavere udviklingstrin end et dyr eller en plante. Meningen med livet er at udvikle din bevidsthed og kærligheden i dit hjerte. Det er ikke din bil, din mobiltelefon, din bankkonto, religioner, sportsudsendelser, rædselsfilm eller vold mod andre. Det er ganske enkelt kærligheden i dit hjerte. Kun hvis du tænker med hjertet, er du på vindernes side. Dette er nøglen til en højere tilværelse. Vil du bruge denne nøgle, eller vil du smide den væk? Beslutningen er din/jeres!
 


 

TREDJE DEL
http://www.youtube.com/watch?v=hYjjNHeXwpI
 

Planeten Jorden befinder sig i en transformationstilstand for at kunne stige op i en højere frekvens. Enhver planet gennemgår en sådan transformationsproces. Det er en naturlig udviklingsmåde. ALT i Universet er under udvikling. INTET står stille. Jordens frekvens stiger langsomt, og den er højere end for årtier siden. Det er grunden til, at nogen af jer har den følelse, at tiden løber hurtigere. Det giver enhver muligheden for at udvikle sin bevidsthed hurtigere, fordi der sker mere på kortere tid, og tankerne manifesterer sig hurtigere.

I disse højere frekvenser kan intet af det onde eksistere. Det er grunden til, at Jordens mørke magthavere og de negative udenjordiske gør alt, hvad de kan for at holde Jordens frekvenser så lave som mulig. De foretager atombombesprængninger såvel over som under Jorden for at forstyrre Jordens magnetfelt. De spreder krigens energi … had … konkurrence og dumhed gennem medierne, og de skaber angst ved at manipulere med økonomien. De har studeret den menneskelige adfærd i hundreder af år og benytter de mest primitive bevæggrunde og ønsker hos masserne for at holde dem i uvidenhed og dumhed. De er bange for, at befolkningtilvæksten stiger for hurtigt, så de endog ved hjælp af flyvemaskiner spreder kemikalier for at gøre menneskene syge. De gør endnu mere: De vil have den totale kontrol over ALT, men der findes en kraft, der er i stand til at stoppe dem, og det er SPIRITUEL ENERGI! Jo mere mennesker anvender den spirituelle kraft, der findes i den ægte universelle kærlighed, jo lettere er det at fjerne denne trussel.

Så længe du ser Jorden som opdelte lande, der ikke bestræber sig på at forene sig, at arbejde sammen i konkurrence, så længe gør vi det meget let for de ondsindede magthavere at have kontrollen over os. Hvis I ønsker at ændre jeres lave energier, skal I benytte en højere energi. I nogle tilfælde vil dette ske automatisk, fordi jo mere mennesket vil lide, jo mere vil de begynde at se sig om efter nye veje for at overvinde lidelsen. De vil begynde at søge efter sandheden og efter livets spirituelle energi. Det er også at betragte som en udfordring og øvelse for dig at overvinde den indre og ydre negativitet. Begynd med at arbejde på din indre healing og udvikling. De højere frekvenser, der kommer fra livets kilde, bringer alle indre blokader og ikke-helbredte følelsesmæssige mønstre op til overfladen, så I kan arbejde med dem og helbrede dem. Man kan ikke stige op til højere dimensioner, når man blokerer energierne eller har uløste problemer, had og arrogance. Stridslystne mennesker med had, arrogance, ego og grådighed, kan ikke nå de høje kærlighedsenergier. De hader kærlighed! De hader mennesker, der taler om kærlighed og fornærmer dem. De hader ALT, hvad der udtrykker kærlighed som harmonisk musik, smukke farver eller naturen. De hader især mennesker, der fortæller sandheden, fordi de derved taber deres masker. De har muligheden og chancen for at slippe deres ego eller fortsat at forblive negative og lære deres lektie i den næste inkarnation – det næste liv. Det er vigtigt at helbrede alle defekter i karakteren, helbrede alle karmiske anliggender, alle traumatiske oplevelser/erfaringer fra denne eller tidligere livsperioder, at komme af med samfundets negative programmeringer som for eksempel konkurrencetænkning … ego … misundelse … sekter … falske trossystemer … eller had til andre mennesker der bor på en anden del af planeten. Dette vil gøre vejen fri til at udvikle jeres spirituelle bevidsthed.

Med en højere bevidsthed vil I forstå, at ALT er energi: Tanker, følelser, genstande, farver, musik, former … ALT! Og alt er forbundet med hinanden. Den spirituelle energi – eller Gud – er BEVIDSTHED, TILVÆRELSEN, SKABELSEN, KILDEN. Bevidsthed kan vise sig i mange former – fysisk og fin-stoflig – det afhænger af frekvensgraden. Energi er kilden til ALT, og du kan udnytte denne spirituelle energi til at skabe jeres virkelighed. Faktisk gør I det allerede, men ubevidst og blandet med negative tankemønstre som angst eller had. Kan I forestille jer, hvad der kunne ske, hvis tilstrækkelig mange mennesker ville bruge denne kosmiske energi BEVIDST med fokus på universel kærlighed? Det vil hæve jeres bevidsthed og forhøje jeres livskvalitet. Og når jeg siger kærlighed, mener jeg ikke den form for kærlighed, I anvender i jeres religioner, sekter eller forhold. Jeg mener den ÆGTE, RENE, UNIVERSELLE KÆRLIGHED – det spirituelle LYS' kraft. Den vil begynde at rense jeres kropsenergier og ændre den subatomare struktur.

I vil så få ønsket om at holde jeres krop ren for at kunne beholde denne energi. I vil have ønsket om harmoni og vil derfor undgå aggressivitet eller negative mennesker. Aggressivitet, had, angst eller bedrøvelighed holder jeres energi lavt. Disse energier ændrer jeres krops molekylære struktur og gør kroppen svag. De forårsager hjerteslag … cancer … tarmsyg-domme … gigt og andre sygdomme. I bliver ligeledes ondsindede mennesker, hvis I ikke undgår stress, stoffer eller usunde madvarer. Find tilbage til kilden. Gå ofte ture i naturen for at rense jeres kroppe for negative energier. Sygdomme stammer fra negative energier eller undertrykte endnu ikke-helbredte følelser, hvoraf nogle er af karmisk natur og nogle kunstigt skabt af jeres hemmelige verdensregering. Med den kosmiske kærligheds høje frekvens kan I transformere alle negative energier. Med kærlighedsenergien kan I også få visdom. Med visdom kan I slette negativ karma. Mennesket er en bevidst skaber af sit eget liv, fordi man er i samklang med de spirituelle love. Visdom kommer af forståelse og evnen at kunne mestre erfaringerne fra ALLE de inkarnationer, man har haft. Dette hæver den spirituelle bevidsthed. Før I inkarnerede på Jorden, havde I bestemt jer for specielle lektioner, som I ønskede at opleve/ erfare og mestre for at vokse spirituelt og udvikle sjælen.

De velvillige mennesker fra andre planeter vil ikke forstyrre jer i jeres indlæring. Vi vil aldrig benytte lejligheden til at hindre jer i jeres udvikling. Vi anviser jer veje og måder, hvordan I selv gøre det. Vi har kun ret til at blande os, når vi selv inkarnerer på Jorden. Og det er blevet gjort af mange mennesker fra hundredvis af hjælpsomme planeter – fortrinsvis fra os plejadianere, fordi vi har stærk tilknytning til jer fra fortiden, og fordi vi også allerede har udført lignende arbejde på andre planeter og derfor har mere erfaring. På denne måde kan vi tale direkte med jer, og virke som en magnet for jeres højere kosmiske energier. Vi er lysarbejdere med mange talenter. Vi elsker kunst og alt, hvad der er harmonisk.  Vi har INTET at gøre med jeres jordiske organisationer eller sekter! Nogle af os kommer fra meget høje dimensioner, hvor ALT er rent Lys. Alt, hvad vi gør, er i samklang med tilværelsens love, karmaloven og det rette tidspunkt at handle på. I skal også vide, at der findes flere grupper af plejadianere. Der er over 2000 planeter i stjernebilledet Plejaderne, og de er alle på forskellige udviklingstrin og forskellige dimensioner. Nogle er medlemmer af den Galaktiske Føderation og andre er ikke. Nogle kan på samme tid være her og i fremtiden, ved at de deler deres bevidsthed i to kroppe.

Når I læser informationer om plejadianerne, skal I bruge jeres Højere Selv for at finde ud af, om de kommer fra os eller fra mere ondsindede udenjordiske, der bruger vores navn til at udsprede falske informationer, eller de kommer fra egoistiske mennesker, der blot vil have opmærksomhed. Vi har også kontakt med jer, men der foregår mest på det astrale plan og når jeres rationelle ego-forstand sover. Med en højere bevidsthed vil I være i stand til at FØLE, om en information er sand eller ikke. I vil altså ikke benytte den begrænsede lineære måde at tænke på. I vil benytte den sfæriske måde at tænke på for at betragte et tema på alle niveauer. Med den intellektuelle forstand når man ingen spirituel bevidsthed. Kun med det kærlige hjerte, der er fri for trossystemer. Kun når I samarbejder med tilværelsen og jeres Højere Selv ved at benytte jeres hjerteenergi yder I et værdifuldt bidrag til planeten: Hver handling … hver tanke … hver følelse ændrer fremtidens kurs, fordi fremtiden ikke er en fastlagt ting. Jeres tanker og følelser ændrer fremtiden hvert sekund, så der er mange muligheder for fremtiden. Der findes ingen tilfældigheder i livet. Alt, hvad der sker, har en årsag – også selvom man ikke straks kan se grunden.                                                                      
 
 
 
 

FJERDE DEL – Meditation
http://www.youtube.com/watch?v=z8mKC2QhQA8

Du tiltrækker mennesker eller situationer, når du har vist eller udstrålet den rette energi. Ved at benytte din hjerteenergi og meditation udvikler du dig hurtigere, fordi du da er i samklang med kilden – den kosmiske centralbevidsthed. Meditation er alt det, der gør dig afslappet. Det kan også være meditation at læse en bog, maler, synger, vandrer en tur i naturen eller elsker en eller anden. Alt, hvad der får din hjerne til at udstråle ALFA og DELTA-bølger. Lad os med det i tankerne lave en kort meditation for at aktivere ny energi og rense planeten for ondartede energier.

___________________________

Sæt dig i en afslappet stilling. Det er vigtigt at være helt afslappet, så energien bedre kan flyde let.

Luk dine øjne, så du ikke bliver afledt af andre ting. Afspænd hvert område af din krop. Begynd med ansigtet: Slap af i panden, slap af i kinderne og bid ikke tænderne sammen. Slap af i nakken … dine arme … dine fingre … knyt ikke hænderne. Føl afslapningen i dine ben og fødder. 
 

Tag nu tre dybe indåndinger og hver gang du trækker vejret ind, trækker du den kosmiske Lysenergi, der er overalt, ind i din krop. Når du ånder ud, forestiller du dig, at energien renser for alle dårlige energier, som du ikke har brug for. Pust alle unødvendige energier ud, og lad dem forsvinde. Hver gang, du har lyst og gør det, bliver du mere og mere klar. 
 

Vær klar over, at tanker er energi. De starter på det æteriske plan og har en virkning på din fysiske krop, så hver gang, trækker vejret – ind og ud – bliver du mere og mere strålende. Du fylder din krop med rent hvidt kærlighedsfyldt Lys. Det er kildens strålende Lys, tilværelsens bevidsthed. 
 

Lyset bliver større og større, og du er indhyllet i en stor lysende Lysbold. Føl freden, visheden og tilværelsens kærlighed. Tillad dette lys at harmonisere og heale dig, hvor det end er nødvendigt. 
 

Se hvordan alle dine chakrapunkter bliver aktiveret og harmoniseret. De smelter sammen og mødes i midten … i dit hjerte. Føl hvordan dit hjerte bliver varmt og kraftfuldt. Sig inderligt til dig selv:  
 

"Jeg er parat til visdom, jeg er parat til kærlighed. Min bevidsthed og kreativitet udvider sig bestandig. Jeg er sund og fri for blokerende programmer og energier. Jeg er fri for religioner og trossystemer, og jeg overtager ansvaret for mit liv. Mine motiver er i samklang med tilværelsen. Jeg er venlig og medfølende. Jeg giver og modtager kærlighed. Jeg lever et liv fyldt med kærlighed. Jeg ser nu den Lysbold, du er, som bliver kæmpestor og indhyller hele planeten. Hele frekvensen renser Jorden for alle negative energier. Se, hvordan de mørke energier bliver brændt af og en malstrøm af Lys spuler dem væk." På det astrale plan sker det virkelig, og det har også en indflydelse på det fysiske plan. 
 

Du kan foretage denne meditation, når som helst du har lyst. Det vil forstærke den spirituelle energi på planeten, således at enhver får muligheden for at udvikle sig. Husk at ALT er energi og tid eksisterer ikke i de højere dimensioner. Tid er kun et 3-dimensionelt Jord-koncept. Tid og rum er fleksible. Tænk universelt. Tænk med kærlighed. KÆRLIGHED ER NØGLEN. Adonai. - alaje@web.de