Her kan du læse om Klima-Topmødet, set fra et æterisk -fysisk plan,

igennem en clairvoyant multi dimensionelle bevidsthed.

(© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk )

 

Del 1 – Klima Topmødet.

   

 

7. december 2009…

Så starter energi indstrømningen for Klima-Topmødet, hele København er indhyllet i en Rosa kærligheds energi fra Venus. Der er stor opmærksomhed fra alle dimensionerne, og mange forskellige væsner fra diverse verdner og planer er ankommet. Selv om det er penge der styrer verden og de forskellige landes udvikling, er hele mødet også en måling på, hvor er menneskeracens gode vilje og hensigt hende. Derfor er aktivist grupper fra andre planeters kulturer, også samlede og har fysiske repræsentanter i form af fysiske aktivist grupper, som selv fra andre inkarnationer på andre fysiske planeter, der ikke er jorden, også i fuld aktion, for at prikke til politikerne så mødet, ikke bare kommer til at handle om penge. Disse mennesker ønsker ikke vold, men deres hensigt er at holde debatten i gang, så der komme handling, og beslutninger, og ikke bare snak, og ”skål taler” som Bjørn Lomborg kalder det. Bjørn arbejder selv i Ashtar kommandoen, og får sine indstrømninger derfra, igennem hans gyldne lys-legme.

 

Igennem 15 år har dette emne vedr. klimaet været på tapetet, og man ser gerne fra forskellige grupper og interesse planer at det, denne gang, bliver afgørende og handlings præget at gør noget for klimaet, og ikke bare snak og penge fordeling, samt indtjening i de forskellige landes virksomheder. Klima handler jo ikke bare om hvor meget Co2 vi udleder, men også om hvordan klimaet er i os, imellem mennesker, i mellem landene ect. Så alle åndelige dimensioner har set frem til denne samling, på jordens overflade af menneskers ytring om at passe på vores planet, og derved skabe en fremtid for vores efterkommer, og at vi bliver beviste om, at vores planet jorden er et kæmpe levende væsen, som tilhører en anden udvikling i forhold til vores solsystemet, end vi som mennesker på jordens overflade tilhører.

 

Conni Hedegård blev overstrålet af ærkeenglen Michael ved sin åbning tale, energien var så stærk at hele hans hvid-blållige lys strålede ude igennem fjernsynet. Hele hans hær af engle stod rundt omkring jorden, og sendte healing til planet væsnet. Mens der blev sunget hymner og universel musik spillede, fra de store stjerner. Indstrømningen fra Sirius og Venus var som en bølgende strøm af krystal stråler, der når de ramte jordens aura, blev til lyde af den smukkeste musik. Rumfolkets arbejde under topmødet er at manifestere energier, og sørger for at spiralen der styrer jordens karma bliver opdateret, i forhold til hvad man finder frem til på Klima-Topmødet.

 

Comander Avalon, der styrer vores tanke formes udvikling, og derved også har ansvaret for menneskehedens tanker, og hans krystal blå pyramide rumskib er ankommet til Sirius rådede, og deltager i de møde aktiviteter der er i dimensionerne i solsystemets åndelige hierarki. Hans opgave med at få os til, at vende vores tanke strøm fra negativ til positivt er meget stort. Over Bella Centret ligger et pyramide rumskib, som transformere og indstrømmer energi fra Sirius rådet, alt i mens topmødet forgår på det fysiske plan. Dette råd, har at gøre med hele hierarkiet, og styre alle de indstrømninger der forgå i denne del af mælkevejsgalaksen. Fader Arkas, som er med i det karmiske råd, sammen med Tidens Hersker er ankommet, også til vores del af verden fra Triaderne, for at arbejde og inspirer til jordens karmiske råd, i hierarkiet af det gyldne broderskab. Så vær i kærlighed til alt som er skabt, lad jordens væsen vide at vi respektere og elsker vores planets natur, og væsen. At vi som menneske race ønsker at passe på vores klima, der ligger rund om jordens som en korona. Og som bebos af så mange forskellige væsner som vi mennesker i denne race slet ikke kender til endnu. Tidens Hersker er en ny mester der er begyndt at ankomme til jorden, og denne bevidsthed vil vi komme til at hører meget mere til i fremtiden… Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk

 

8. december 2009…

I nat skiftet energien omkring klimatopmødet, fra at blive fyldt op med Rosa Venus kærligheds energi i hele København, til en blå Kristus indstrømning. I dimensionen over Bella Centeret takkede Kristus alle som deltog på de indre planer, og talte om kærlighed til udviklingen af alle medvæsner. Vi skal alle forstå at vores dybere kærlighed til alt som er skabt skal nå ud til alle medvæsner, og at vi ikke alene har ansvaret for planeten, men også for alle de andre væsner der bebor planerne omkring jordens, i dens aura.

Der blev skabt søjler af sollys fra Plejadernes 7 søstre fra Alkyone, den centrale sol. Og der ankom flere fartøjer fra den Intergalaktiske frivillige flåde af rumfolk og engle bevidstheder. Stemningen om at have kærlighed til alt som er skabt, blev manifesteret kraftigt ud i alle planer her i Norden.  Lad dagen i dag være den hvor vi elsker ubegrænset… Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk

 

9. december 2009…

I morges kom energien fra den store centrale sol i Alkyone. Sammen med Ørnens broderskab, der har ansvaret for menneskehedens åndelige udvikling, det vil sige den gruppe fra Plejaderne, der arbejder med udviklingen af alle os, der har interesse i den alternative verden på planeten Jorden. Sol Logos, energi er kommet tæt på det fysiske plan, og vores aura energier er blevet aktiveret med sol energi, som er ild elementet. Dette kan opleves som at kroppens energi legemer helt ind til det æteriske plan, tæt på den fysiske krop stråler af en blå-gylden ild, så hvis du oplever disse farver i dine meditationer, er det fordi du har fået aktiveret denne energi, for at kunne udsende den imens Klima-Topmødet står på, igennem din aura.

 

Os der arbejder i vores engle-lyslegme i denne tid, har et stort ansvar, for at sende energi til Klima-Topmødet, dette gøres ved at bruge opmærksomheden på mødet, forstille sig at man er med, og følge med i medierne. Og så derigennem at formidle opmærksomhed, der så bliver brugt af vores æteriske lys-legmer, til at arbejde med energien vedr. Klima-Topmødet. Dette arbejder udføres også selv om man ikke er bevist om hvad man hjælper med på det æteriske plan, det sker automatisk igennem vores opmærksomhed på mødet.

 

Dette styres af vores højere-bevidsthed, og netop derfor er Ørnens broderskab ankommet, for at opgradere vores evne til at samarbejder i de andre dimensioner, alle os der har med energi arbejder at gøre på planeten jorden. Vores kærlighed i hjertet, skal være med til at få ilden fra solen, i solar-plexus skal rense vores personlighed, så vi kan få mere forståelse for at verden er en levende organisme, der har et liv som vores, og at når vi lever sammen på planeten i ”kær” lighed, så finder vi en fælles vision, som gør at vi som race, kan være stolte over at vi har fået lov til at udvikle os på denne skønne planet Jorden, og at vi i fællesskab ønsker kærligheden som race, at vi bliver mere universelle medborger i vores bevidsthed. Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk

 

10. december 2009…

Kærligheds lyset, der er manifesteret fra alle dimensionerne og væsnerne der arbejder med Klima-topmødet, er blevet til en søjle af lys der stråler op I luften over Bella Centret. I denne stråle af lys, rejser engle konstant op og ned. Ude i København er der manifesteret mange forskellige søjler og lys-formationer på de forskellige pladser, hele København`s rådhusplads, er en stor krystal stråle i hvid-blå-gyldne-rosa farver, dette skaber en direkte kanal op til krystal byen, der ligger på dimensionen over København. Hvor andre ikke fysiske væsner opholder sig, når de ikke er inkarneret, men stadig har forbindelse til et arbejde der inkludere københavnerne, og de mennesker der bor der.

 

På Kongens nytorv har Greven af Saint. Germani violette energi stråle manifesteret sig. Han arbejder med transformationen af energier, som skal løftes op til et højere svingnings tal. Sammen med denne transformation stråle, skaber han også gnisterne kugler af rosa energi, der bliver brugt til at rense negative områder af menneskers aura udstråling. Disse kugler bliver hentede af englene som bringer dem ud til menneskerne der opholder sig i Københavns område. På Amagertorv og Højbro Plads ved Storke springvandet, er fyldt op med grøn-gyldne energi fra natur Guden Pan. Og her kommer væsner fra natur rigerne ind i den fysiske-æteriske dimension, for at kunne gøre sin indflydelse, med energi fra natur rigerne. Her kommer elverfolket, og repræsentanter fra troldeverden m.m. igennem fra andre dimensioner i solsystemets planeter, til vores verden under Klima-Topmødet.

 

Væsner fra naturrigerne på vores plan fra Planeten Jorden, har stået og taget i mod, og inviteret velkommen til dette nivou af bevidsthed. Hele Tivoli er indhyllet i okker-gylden energi fra Ærke-englen Metatron, som arbejder med næste års indstrømninger af lys-energi samtidig med Klima-Topmødet, ind på de astrale planer. Christians borg er blevet til en lysende sol energi, og sådan er hele København ændret til en stærk indstrømning af mange forskellige energier. Jeg kan varmt anbefale at tage en tur rund i byen og bruge dine sanser til at opleve med. Hvis du bevæger dig rundt på de forskellige steder og pladser i København, kan du hører væsner tale til hinanden, og til andre grupper på de fysiske-æteriske planer.

 

Dem som samarbejder med Kristus energien, er særligt ude i øjeblikket og tale til mange forskellige grupper af menneskelige bevidstheder, der juleshopper, men deres indre opfatter de forskellige energier og deres sjæls plan hører hvad der bliver sagt fra dem som arbejder i Kristus-folkets-gruppe, sammen med englene fra de forskellige hierarkier.  Man kan bla. høre ord som dette ”Mine elskede, - kun igennem dit hjerte kan du vælge hvilken retning din udvikling skal gå, ved brugen af hjertet, vil du blive vist vejen til en bedre verden. En verden af mere lys, forståelse, og omsorg for alle medskabninger” ect.

 

Lad kærligheden nå menneske racens bevidstheds plan i disse dage, og forplante sig for altid, ud til rasten af verden. Da Norden spiller en væsentlig rolle i alt dette energi arbejde, fordi Norden er samling punkt for enheds-lyset, der skal strømmes ud til alle dele af verden, igennem at der er så mange engle-stjerne-mennesker inkarneret i denne del af verden. Og vi har ansvaret igennem den aktivitet, der er en del af vores gave til verden, at vi her i Norden, arbejder meget med vores Solar-plexus, hjertet-energien, og det mentale-sind`s kraftcenter, i en samlede enheds energi.

Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk

 

11. december…

Hele norden blev indhyllet i Saint. Germani`s energi, og hele engle hierarkiet, der arbejder med beskyttelse, fra Michaels hærskare andkom, sammen med Obarma hertil. Hele det store rumskib fra Ashtar kommandoen der er placeret over Skandinavien, har modtaget mange forskellige æteriske grupper fra USA, der ankom sammen med Amerikas præsident. Det er meget intresant at se hvor stor overvågenhed der er fra de åndelige planer, omkring Amerikas nye præsident. Disse grupper af høvdinge, fra forskellige stammer af Indianere som skal være med til at inspirer os, til at behandle vores natur anderledes, skal holde taler i de åndelige planer.

Mange forskellige krystal platforme er skabt, til disse taler, i de æteriske planer over København og hele Norden. Mange vil på de indre planer vil komme til at føle en stor glæde for vores natur, og kommunikere med træerne og blomsterne. Så indstil tanken på at være åbne overfor informationer fra vores natur, og dyrenes verden. Hvis du indstiller dit æteriske syn på hele Danmark, er mangfoldige af rumskibe kommet, i alle forskellige former. Der er store solarskibe, pyramide skibe, alle dimensioner er tilstede på forskellige måde og med hver deres energier. De store Klykober som er kosmisk rejsende, står ved Skagens spids, og har manifesteret store krystaller, der reflektere lyset, så frekvenserne bliver forstærket.

 

En regnbue energi fra 10 dimension er ved at manifestere sig over Skandinavien, og det bliver spændene at se hvilke væsner og indstrømninger der kommer når energien er strålet helt ned til det fysiske -æteriske plan. Der er blevet skabt kontakt til Ishtar på Island, og med hendes blide og stærke energi af feminin kreativ skabelse, er der begyndt at strømme æteriske krystal hjerter ud fra hendes energi, der skal bruges til de ny inkarnerede sjæle i Skandinavien. Det vil sige at de børn der bliver født her omkring topmødet, skal være med til at bærer disse manifestation af energi ved i fremtiden, i deres aura.

 

Dette sørger Marias engle for, at disse hjerte energier fra Ishtar bliver bragt ud til de nyfødte, og bliver placeret i deres aurafelt. Hvor er det en glæde at opleve at Norden arbejder sammen med alle planer i denne tid. Og at kærligheden i mellem os mennesker bliver indstrømmet med så meget lys, og hjælp fra de åndelige planer og dimensioner… Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk

 

Info: Nogen har spurgt mig på min blog/side på Facebook, hvor jeg dagligt lægger opdateringer ind vedr. hvad der sker på Klima Topmødet! Hvem er Allian? Det er min egen kontakt til Sirius rådede, igennem min clairvoyante multi dimensionelle bevidsthed. Det er et af mine egene lys -legmer som tilhører, min linje til de højere åndelige planer. Allian arbejder på Det Gyldne Akademi på Sirius solen. Han er leder af forskellige delegationer, alt i mens de er i solsystemet, for at besøge det store broderskab, der arbejder på Sirius solen. Sirius solen er den styreenhed, der har ansvaret for hele menneskehedens udvikling, og planetens evolution. Det er igennem denne bevidsthed fra Allian, jeg får lov til at følge med i hvad der skete på Klima-Topmødet. Du kan følge med i andre aktiviteter på hjemmesiden: www.holisticum.dk

 

12. december 2009…

Så blev porten til sol lyset åbnet, 12:12 er dagen hvor central solens energi, rammer det æteriske – fysiske plan. Ikke kun over Norden, men på hele planeten Jorden. Denne energi ankommer hvert år til Planeten, på samme dato. Over Danmark er skabt en kraft af sollys, som indeholder alle regnbue farver, dette lys skal vægge sjælen i dem som sover, eller er kosmiske bevidstløse som Matinus så smukt kalder det. Det var denne regnbue energi som ankom for nogle dage siden, som nu er manifesteret i de æteriske -fysiske planer nu. Sol -brøderen har stillet sig op rundt omkring i Skandinavien. De er store og mange meter høje, og stå der i deres gyldne rustninger og hjælme af ild, og nedtransformere energien så ikke vi brænder vores æteriske nervetråde over i vores aura. Der er skabt en kæmpe energi, som forbinder alle sjæle til deres oprindelse, de centrale sole i universet. Alles aura har integreret denne energi fra central -solen, i løbet af natten og dagen i dag. Vi bliver som menneske tilskønnet til integration af følelserne, det har deres hovedsæde i hjertet. Ved denne indstrømning af energi til sjælsplanet. Der vil starte en spaltning i mellem lyset og mørket. Som vil åbne op for udrensningerne af mellem planet, det astrale felt, som vil blive gennem strømmet af sollyset, og fastlåste negative energier vil komme frem. Over Bella Centret er der skabt en pyramide af dette sollys, og regnbuens farver arbejder i spiral formationer, der bliver formidlet helt ned i undergrunden, under centret.

 

El Moria, mesteren fra første stråle, er ankommet fra Marokko, med et helt følge af turban klædte riddere fra de blå bjerge, i det nordlige Afrika. Han er kommet som repræsentant for u-landene, som i øjeblikket på Klima-Topmødet føler sig fanget i en splid med de rige lande. Det er smukt at se deres turbaner, være smykket med mange forskellige ædelstene fra krystalrigerne. Andromeda ægget ligger over vores lille smukke ø, Bornholm og udsender energi fra Alfa Auriga. Det sted Kristus -folket kom fra i tidernes morgen, for 18.000.000 jordiske år siden. I morges stod repræsentanter fra Kristus energien ved indgangen til Bella Centret, for at sige velkommen til deltagerne personligt på det æteriske -fysiske plan, i mens de kom ind igennem indgangene til dagens møder. Så i dag stråler solen i alle aura lag, i dag er dagen hvor fødslen af den guddommelige bevidsthed bliver muliggjort endnu mere, for dem som ønsker dette på sjæls plan. Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk

 

13. december 2009…

I nat blev de åndelige dimensioner også fyldt op med krystal energi, for at kunne reflekter, absorbere og transformere. Så de ting der kommer frem efter at solenergien er manifesteret, kan blive omformede. Store krystal væsner, er kommet fra krystal universerne, der er fra forskellige frekvenser i dimensionerne. Og disse væsner arbejder med denne form for transformation, når energi skal løftes. Deres store krystal kroppe glimter i alle mulige nuancer, deres store diamantøjne ser alting, det er en velsignelses at få lov til at være i nærheden af disse skønne væsner. Deres kroppe af krystal er nærmest gennemsigtige på en dimension, og så forvandler de sig til andre former, slebne krystaller i andre dimensioner af kroppen. Deres aura er fyldt op med lys, og energien når den rammer ens bevidsthed, er som kærlighed fra en man elsker, og bliver berørt af. Jeg står her midt i dette rubin røde krystal væsens hjerte indstrømning, og bliver elsket dybt, af dette væsen. Igennem dette væseners øjne ser jeg de andre væsner der er ankommet til denne dimension. Blålige, diamant væsner hilser mig velkommen ind i deres verden, jeg ser hvordan disse væsners energi rammer menneskers hjerter her i Norden. Jeg får lov til at følge strålerne af krystalfrekvenser fra deres energiarbejde, helt ind i et menneskes hjerte -frekvens og ser de smukke lys eksplosioner af kærlighed, der sker når sådanne krystal væsner arbejder med os som race, på mikroskopis energi plan. Det er som universets planer af mangfoldige krystallinske farver arbejder med, når disse krystalvæsner åbner op for deres energi til os. Det er vidunderligt smukt at overvære.

 

Der er kommet et kæmpe drage væsen her til Skandinavien, dette væsen fylder næsten Norden. Dette væsen har rettede sin bevidsthed i mod nordpolens akse, og arbejder med balancen på jorden, igennem sin ild. Jeg oplever at dette væsen også er med til at forbinde vesten og østen, altså den indre og ydre dimension, både i verden, men også i vores indre som race. Drage væsnerne kommer fra stjernebillede kusken, og jeg har oplevede dem derfra før, men aldrig i en dimension så tæt på den æteriske -fysiske verden. Så lad os fyldes op af disse smukke krystalvæsneres hjerte energi, og dragens enheds indstrømning af indre og ydre sammensmeltning. Dragen er østens Kristus symbol, så Kristus feminine side er ved at træde frem også her i Norden. ”Husk at have en hånd af kærlighedens vidunderlige oplevelser, op af til jeres ældre brødre og søster, og en hånd nedad, af kærlighed til jeres yngre broder og søster” At modtage og give i balance, er kær -lighed… Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk

 

14. december 2009…

I den store hall på Klima-Topmødet, hvor der stå en stor globus. Er denne globus blevet til en stor diamant, der stråler af lys. Diamantenergien bliver jo brugt til at åbne forseglede energier med, derfor kaldes Kristus på højere dimensioner bla. I Andromeda manden med diamanten i hjerte. I dag i de forskellige mødelokaler havde alle de 7 maskuline, og 7 feminine mester, manifesteret deres energi ud i de forskellige rum. De kvindelige mestre, der er ved at træde ind på jorden, og som skal arbejde side om side, med deres maskuline dual. Så alt i mens debatterne kørte, indstrømmet der stråler fra alle disse 12 mester væsner. Rum -folket har arbejdet med at lave et hologram af solsystemet i dimensionen over København, så energien fra hvad der sker her i vores del af verden, strømmer ud til de andre planeter og måner i solsystemet. Dette hologram arbejder også som porte til de forskellige planer. Det vil sige som en slags landkort, hvor de æteriske -fysiske bevidstheder der arbejder i rum dimensionen, kan indstille sig på en bestem planet eller sol i solsystemet, og hente information om hvisket arbejder der skal udføres. Det er jo rum -folkets opgave at manifestere energi til gavn for dem der arbejder på dimensionen nedenunder, altså at stille sig til rådighed for at opbygge energi formationer, hologrammer, indstrømning søjler m.m. På rådhuset i dag var en stor hærskare af sandhedens engle fra mælkevejen centrum, vi ligger som  planet,  bekendt i udkanten af denne spiral galakse, som mælkevejen jo er.

 

Disse engle skulle hjælpe til med at få sandheden i de politiske korridorer til at trænge mere igennem bevidstheden. Disse engle har også arbejdet på Christiansborg hele ugen. Deres aura er grøn-hvide, med en turkis udstråling. De er meget smukke og ydmyg, stiller sig stille i rummet og forsøger at skabe forbindelse i menneskerets kanaler i mellem hjerte og hjerne. De arbejder under Kristus budskabet om renhed i ord, tanke, og handling.  Mange følelser koger over fordi der er ubalancer, og selve Afrika som er planetens lever, har haft gang i udrensningen. I dag blev en stor søjle af blå-hvidligt lys manifesteret ned over hele Afrika, og denne reaktion kunne også mærkes på topmødet i Danmark for dem som også følger med i den fysiske del via medierne, da formanden for de afrikanske lande gik åbenlyst til angreb verbalt på Conni Hedegård.

Ashtar kommandoen der arbejder her på den nordlige del af jordkloden, og kaptajn Jupiter der arbejder på den sydlige del af jordkloden har været til møde i dag, fordi der skulle aftales hvilke store stråler af lys der skal manifesteres i de enkelte lande, rund omkring på hele planeten jorden. Hvert land er jo repræsentant for planetvæsnets organer, kirtler, muskel masse m.m. I den kosmiske anatomi, er alting jo i den skønneste orden her i den universelle krop, i alle dimensioner, og skulle man se hvad det er der sker ud fra et meget stort perspektiv, så er vores lille planet jorden og klodevæsnet, jo bare et lille atom i en kæmpe universel krop. Og en tid i fysisk tid, mens vi opholder os her, og er en del af mikro livet i og med vores bevidsthed her på klodevæsnet, et meget vigtigt enzym, i denne universelle krop. Et enzym der er med til at åbne denne del af universets krop, med alle vores funktioner og gøremål som lys -arbejdere.

 

”Lad kærligheden strømme fra dit hjerte, lad kærligheden fylde hele din krop med lys, lad kærligheden være i din tanke, lad kærligheden nå ud til alt som er skabt, fra fader – moder – gud, igennem din bevidsthed, lad kærligheden være universel, så planeten jordens væsen, kan træde ind i det universelle medborgerskab, og igennem denne bevidsthed stråler som den kærligheds planet, vi var født til at være i tidernes morgen i galaksen, mine elskede i alle dimensioner lad det ske”… Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk

 

 15. december 2009…

Dagen i dag har været præget af mange aktiviteter. Englene har laver meget arbejde omkring at rydde op i negative energier. Hele frekvensen på det æteriske -fysiske plan er blevet renset, og frosten er for alvor sat ind, så energierne i dimensionen her i Skandinavien, er blevet krystalliseret og kan løftes op i en højere frekvens. I dag ankom The Golden Imperium fra Sirius solen, de skal installere energier til topcheferne begynder at ankomme. De har lagt sølv energi ud i Copenhagen Airport, så lige så snart de forskellige top chefer lander i deres fly, så bliver de forbundet med sølv energien, som til skønner dem til at komme i kontakt, med deres indre feminin side. The golden imperium, er teknikker gruppen der arbejder med energi. De er små lavbenede væsner, meget søde og hjælpsomme. Det er også dem som installere energier i vores hjem, og arbejder med vores energi på arbejdspladser m.m. De arbejder meget intenst med vores danske kronjuveler altid, da disse bliver brugt til at udsende energi fra sjæls planet, når der bliver holdt middage, og andre arr. i kongehuset. Landingen af topcheferne, betyder og at hele hierarkiet retter deres opmærksomhed mod os her i Skandinavien, alle mesteren slutter med andre gøremål i den kort tid topcheferne er i vores dejligt land Danmark, hele København vil summe af tilstedeværelse af ånd.

 

Alt er klart til mødet, og det store stjerne skib med Kristus energien har ned transformeret sig kraftigt, og ligge så tæt på den fysiske frekvens, at det kan føles at alt er kærlighed, for dem som er åbne for det. På Amalienborgs slotsplads er blevet placeret en kæmpe rosa -kvarts frekvens, som er kærligheds energi. I Bella Centret er der placeret en kæmpe ametyst -frekvens, som skal transformere energi. Ishtar som jeg har omtalt tidligere, har send bud efter pegasusser fra solsystemet, for at de kan stille sig langs ruterne som topcheferne bevæger sig på, og også være med til at give energi til demonstrationerne, så de måske kan forløbe lidt mere roligt. Så hele centrale københavnsk vejnet, er fyldt med pegasusser, meget smukt. På Rådhus pladsen er alt blevet, indhyllet i væsnerne fra solen Rigel i Orion. Orion er et af de steder der i dag har opnået den højeste udvikling, fordi de har gennemgået mørket, og transformeret sig til lys på æterisk plan. Det bliver spændene at se hvad der sker mens topcheferne er i Danmark.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle, for de meget positive tilbage meldinger i kommer med, til det jeg skriver, det er dejligt at vide at der er så mange der følger med i hvad jeg formidler. Tusind tak alle sammen. Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk

 

16. december 2009…

Kærlighed - kærlighed - kærlighed, sådan har budskabet været i 2009 år, fra Kristus væsnet. De store Kristus væsner som arbejder forskellige steder i solsystemet, som er repræsentanter for Kristus energien, har dannet en cirkel rundt om hele Skandinavien. De står med store hvide duer i deres hænder, disse duer er Helligåndens symboler. Det virker som om hele Skandinavien skal igennem en dåb, hvis man mærker energien her i Norden. Oven over Sjælland ” sjælenes land” - er manifesteret en kæmpe krystal kugle, som er symbolet fra Sirius energien, denne krystal vidner om at det skal ske her i Norden, har store betydning for hele menneskeheden. Og skaber en direkte kanal og forbindelse til Sirius solen.

 

I morges stod der flere fra Akasha arkivet ved Københavns rådhus, væsner der arbejder med de energier der bliver nedskrevet på krystal diske, omkring jordens karma. De stod foran rådhuset i deres rubinrøde kåber, helt grøngyldne i deres krops energier og med deres krystal diske, i deres energi felt. Da jeg bevægede mig ind i rådhus salen oplevede jeg tidens hersker var kommet med sin indstrømning. Denne mester er en ny mester som er ved at ankomme til solsystemet, hans arbejde er at styre tiden på det fysiske plan, og flette frekvenserne sammen. Hans energi er meget stærk, sidst jeg oplevede ham var på et pyramide kursus jeg holdt, om transformations processer, hvor alle på kurset fik forløst deres karma, og der blev klippet i tidslinjen. Nogen vil sige at han er karmas herre, men han ankom til kurset sammen med karmas herre, så det er ikke den samme mester, men de arbejder sammen. Men ham kommer vi nok til at hører mere fra i de kommende år.

 

På det æteriske -fysiske plan så jeg noget forunderligt i rådhus salen, da jeg trådte ind i salen, ved at lade mig, i mine lys legemers projektioner, overføre ind i rådhus salen. Det var Akhnatons sol -maske, som vi kender fra Ægypten, der var manifesteret midt i rådhus salen. Jeg spurgte min egen indre kilde hvad søren laver den her, og jeg fik beskeden, at fordi Akhnaton var fra Sirius, og arbejder som farao, med at samle alle religioner til en bevidsthed, så havde man valgt at bruge hans maske, i det æteriske -fysiske plan. Også fordi nogle af borgmesteren, som var en del af Ammon præsterne tilbage dengang i Ægypten, kommer til rådhuset i dag, så de bliver til skønnet til at kunne huske tilbage i deres sjæl, nå de ankommer til rådhuset, så har man valgt at manifestere sol -masken her i salen. Akhnaton sol budskab til folket dengang, var jo kærlighed på daværende frekvens, som jo er ”vi er alle et”, og denne manifestation skal åbenbart bruges i dag, ved mødet med borgmestrene. Tænk borgmesteren sidder alle der ganske uvidende om, at de har levet før, og at vejen frem til enighed, og forståelse for alt levende stof, er det de i virkeligheden skal lærer at forstå, ved dette møde med hinanden på Klima-Topmødet. Håber og beder til at de igennem dette møde, må bare forstå et lille skridt mere på deres vej, i denne inkarnation også, som nogle af de få, der har en vis magt til at forandre verden.

 

På Tårnby Torv, så jeg at pegasusserne som jeg fortalte om i går, følger hele demonstrationen, og i dag havde de taget deres diamant energi ind i auraen, disse store smukke heste, skal igennem deres energi ved demonstrationen, åbne op for politikkernes øjne, det må være derfor der er planlagt at trænge ind i Bella Centret. Penge er en vigtig del af verdens balance, men hjertet er endnu vigtigere, over for vores dejlige planet jordens væsen.

 

Da jeg kommer tilbage til min fysiske dags bevidsthed, og bliver forbundet med min rum og engle skikkelse, der altid er med mig dagsbevist, oplever jeg følgende: I mit indre hører jeg denne bøn fra Kristus væsnerne, med de hvide duer i deres store hænder, altså dem som står i en cirkel rundt om hele Skandinavien. ”Elskede kilde af lysets højeste visdom, du store klodevæsens hersker, giv Gaia glæde ved den Helligånds nærværende bevidsthed. Lad solen fra Alkyone, samle kraften i dette væsens væsen, og sprede budskab om alt levende, på denne planet. Vi priser de hellige haller på solen Sirius, vi priser hjerternes mester, der vandrer med os. Lad alle elskede folkeslag i Nordens mangfoldige landskaber, vække sjælens trone, i deres indre hjertes kammer af pagtens ark, som vi vækker sjælen i hierarkiets haller, i det hellige råd af Shamballa. Elskede kilde af lysets højeste visdom, lad din kraft nedsænkes til denne, af dine mangfoldige verdener, sammen med Gud`s kraftens treenighed. Lad de levende vande af Helligåndens lys, spredes i denne verdens former, du elskede af os, klodevæsen.”

 

Jeg ser en kæmpe søjle fra det kosmiske lys, fra centrum af universet, nedstige helt ind til jordens indre konge, og det rammer klodevæsnets diamant frekvens i hjertet, på dette kæmpe væsen. Hvor er det smukt for mig, at se et klodevæsens næste skridt, på vejen mod sin dåb, og sin vej til at blive en lysende stjerne i solsystemet. At den kosmiske kildes visdom, følger alt levende der er skabt, i sin alt favnende al kærlighed. Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk

 

17. december 2009…

Buddhas store hvide elefant er ankommet fra østen, med sig har den et stort følge af østerlandske visdoms mænd og kvinder, alle er de kommet for at arbejde med deres repræsentanter fra østen, der deltager i Klima- Topmødet. Dette er nødvendigt da forhandlingerne er ved at bryde sammen. Lad os alle sende god og positiv energi til forhandlingerne. Lad os lytte ind af, og spørger os selv, hvad kan vi selv gøre for klimaet i vores indre planer. Da Buddhas elefant dukkede op her i vesten, bragte den med sig blå lysende solstråler, det vil sige at kernen i solens indre flamme der er blå, også vil påvirke vores personlighed i solar- plexus her i Norden. Dette store væsen som elefanten er, repræsentere også visdom, og måske er det det der er brug for ved dette Klima -Topmødet, visdommen om at vi er ved at ødelægge vores fremtidige hjem, klodevæsnet.

Delfinerne fra Sirius er også kommet kommer og deres lyde rammer havets overflade på jorden, og healer klodevæsnets følelses legeme. Disse delfiner der ofte samles under havets overflade, og meditere i store grupper, arbejder med følelseslegemet, der i de højere dimensioner tilhører hjerte frekvenserne, og i den fysisk dimension tilhører solar- plexus. Hele gruppen af delfiner har bevæget sig ind i Bella Centeret, og forsøger i gennem deres lyde at påvirke deltagernes energier.  

Ved lys meditationen kl. 20.00 – 20.30!  Jeg ser ud over jordens mangfoldige verdner og frekvenser, i den æteriske -fysiske dimension. Ude fra rummet kommer millioner af engle, med mange forskellige lys formationer i deres hænder. Disse lys -formationer er DNA med information i, kosmisk DNA kan man kalde det. Lyset indeholder jo information, og skal åbnes for at kunne tydes og arbejdes med. Den åndelige verden kommunikerer til os, igennem symbolsk sprog, når vi ikke er i kontakt direkte med vores højere bevidsthed. Og disse symboler som vi oplever, indeholder ofte lys også, og i dette lys ligger symbolets betydning gemt. Så lærer vi at kunne kommunikere med disse informationer i lyset, bevæger vi os i mod at have direkte kontakt til vores egen højere -bevidsthed. Englene væver med dette lys, et klæde af lys, de lægger hele vejen rundt om jorden. 

 

Derefter vandrer jeg sammen med guddomspartikler i form, af atomer fra Kristus væsnet, ude i rummet mod mælkevejs galaksens centrum, her knæler jeg ved central solens port i mælkevejen.

Med mig har jeg Formand Mao, fra Folkerepublikken Kina.  Alt i mens jeg synger, Tumi Bhaja re Mana, Tumi Japa re Mana, Om, Shri Ram Jaya Ram, Japa re Mana, så forsvinder disse Kristus atomer ind i solens centrum, sammen med formand Mao. Jeg venter alt i mens jeg synger, og så kommer formad Mao ud igen, han skulle åbenbart til møde i det store i det store råd tænker jeg, på Centralsolen i mælkevejes galaksen. Dette må hænge sammen med at det forholdsvis er Kina der blokere Klima Topmødets forhandlinger, men det hedder sig at det er ulandene og østen i medierne. Og da Mao i den kinesiske bevidsthed jo stadig har stor indflydelse, så kalder man formanden Mao i hans æteriske -fysiske legeme, til møde, for at se om man kan arbejde med den kinesiske mentalitet igennem ham, fra rådet på solen. Jeg oplever at ud af solen træder det smukkes Kristus væsen, jeg nogen sinde har set i mit æteriske -fysiske arbejde. Dette væsen øjne lyser som havde det selve solen med sig, denne skikkelse er en meget høj frekvens af den gyldne Kristus, der arbejder igennem Maitrya. Denne skikkelse siger farvel til formand Mao, og forsvinder ind i gennem sol porten igen. Herefter komme jeg tilbage til min fysiske dags bevidsthed. Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk

18. december 2009…

 

Ved samlingen af verden regerende leder, og ved dronningen samling og middagen på Christiansborg, blev jeg af det galaktiske råd, i Andromeda, hvor jeg oprindeligt kommer fra kontaktet. Jeg blev forbundet med min egen diamant frekvens i min hjertes lotus blomst, som tilhører Kristusfolkets frekvens, i min indre opbygning som væsen, og tilskønnet til at åbne mig i min Holisticum bevidsthed. Denne Holisticum energi betyder, ”du hellige ånd kom”, altså Helligåndens frekvens. Hvis det skal sætte ind i et teosofisk perspektiv tilhøre energien, og formidlingen Mahatma energien, Mahatma betyder ”store sjæle”.  

 

Jeg bliver hentet af min vidunderlige hest fra Jupiter Jovel-Lenea, og ført til Christiansborg, oven over Christiansborgs slots plads, ser jeg en kæmpe diamant, der stråler i Kristus blålige farver, og jeg blive bed om at tage mit grøn -gyldne, diamant hjertet med mig. Dette hjerte placerede jeg på Christiansborgs slotsplads, da vi havde valget, helt tilbage hvor Anders Fog Rasmussen, blev valgt som statsminister. Dette hjerte og energien repræsenter en Elohim ”The Liberator”, og mit arbejde sammen med denne Jahve energi. Jeg tager hjertet med mig, og lægger det ind i min brystkasse, efter jeg har gjort det til normalt størrelse igen, for at det kan være i min krop. Jeg bliver derefter af min vidunderlige hest, redet til det store stjerne skib, der ligger oven over Skandinavien. Her komme jeg ind i den store sol sal, med det smukke krystal loft, hvor igennem solsystemet kan ses. Her møder jeg samtlige af Hierarkiet, ukendte som kendt for os her på det fysiske plan. Jeg bliver stillet midt i salen, og skal formidle den fysiske del, af den tale der bliver holdt af det kæmpe dimensions væsen der er ankommet til stjerne skibet over Skandinavien, et af moder skibene i det æteriske -fysiske plan.    

 

Stemme der taler efterfølgende, er den hellige talsmand, fra en anden galakse, igennem Allian:

 

”Mit nærværd er med jer, i altings favn. Mine elskede leder i verden, min elskede menneskehed, alle væsner i enhver dimension og frekvensen omkring dette klodevæsen. Vi er her alle med et fælles mål, at opstande et klodevæsen, i et fælles univers. Du, det ene menneske, du skal vandre til min skaberes kosmiske port, og stilles i dette kosmiske lys, som det ene menneske, du er.

Dette klodevæsen, dette atom i universets krop, er levende som jer selv, og vil leve, selvom uligheder styre jeres verdens fysiske former. Vi er samlet, alle som er ankommet, fra alle dele af universet, for at tilskønne jer til at forstå universets levende organisme. Vi påskønner jer til livet i andre dimensioner, såvel som livet i jeres fysiske egen dimension. Tiden er væsentlig for dette klodevæsens opstandelse, hvad skal der til i jeres hjerter, for at vil gå med dette gigant væsen, elskede menneske race. Jeg er kommet fra Det Højeste Råd i Andromeda, JEG ER TIDENS HERSKER AF ALLE DIMMENTIONER. Jeg er klodevæsnets talsmand, kommet for at tale til jer, om den gave dette klodevæsen giver jer alle, i det ene menneske, ”oplevelsen”. Klodevæsnet byrde er at bærer jeres arv, min elskede menneskehed. Klodevæsnet bærer jer alle og en, i sit hjerte, som perlemors korn, og ønsket for dette klodevæsen, er at vægge jeres sjæl. Åbne jeres øjne for det det allestedsnærværende, levende væsens tilstedeværelse, i et universelt medborgerskab, i det ene menneske, fordelt ud i jer alle. Igennem livet i selv lever, side om side med hinanden, i kød og blod, på et levende klodevæsen af kød og blod, fysisk stof som i kalder det. Olien er klodevæsnets blod, havet er klodevæsnets hud, krystaller er klodevæsnets hukommelse, landet du lever i er klodevæsnets indre stof. Kun igennem denne forvaltning, af liv ved siden af liv, vil i lærer. Igennem basis i jeres race, som er ”Oplevelsen” i det ene menneske. Såvel i dyr, som i riger med planter, i blandt planeter, med lys fra sole, og galakser. Elskede menneske, du ene menneske i jer alle, visdom er ”oplevelsen”, i den levende bevidsthed. Månen er levende, selv om den ser død ud i jeres fysiske øjne. Her ønskede i at plante jeres fødder på månen, og vi så det sket i rådet, kun med det eneste formål, at i som den ene race, kunne opleve at se racens liv, på klodevæsnet, som det ene menneske i er på klodevæsnet, set udefra. Og det jeres øjne så på månen, var en klode af levende stof, i en større verdens system af solarsystemets stof, udtrykt i sole og måner, samt planeter. Men jeres nethinder har glemt dette syn, som også blev givet jer igennem klodevæsnets ønske, for jer som race. Vi viste jer at intet er umuligt, hvis ønsket er stort nok, lige som i kan ændre alt, med jeres vilje, vis i vil bruge den vilje i er givet, til at ændre klodevæsnets klima. Eller klimaet i jeres race, ved at forstå visdommen i at opleve det ene menneske, i alle mennesker der er skabt.

I dag i jeres teknologiske verden, som er det symbolsk udtryk, for det i kalder intelligens i jeres race, så er teknologien, et udtryk for jeres evne til at forstå, jeres ”oplevelse”. For det er at opleve, der er vejen der føre til visdom, om at alt er et, i den kosmiske verdens lys. I ser lande forsvinde i havets brusende kraft, i ser havet løfte sig, som et grådigt dyr, og æde af jeres race, igennem dødsrigets kraft. I ser isen smelte, I ser linjen i havet stige støt og roligt, på dette klodevæsen, havet der gav jer basis for livets oplevelse. Hvilket ønske har du ene mennesker, om at erkende visdommen, om det ene menneske i jer alle. Udtrykt, i min skabers hus, med mange boliger. Isen er på klodevæsnet et symbol på frosne oplevelser, der lige nu smelter, fordi tiden, der fastholder jeres fysiske plan forvandles. Jeres personlighed, skal forvandles til enhed, ikke til forskelighed, rig og fattig. Og dette elskede klodevæsen, ved jeres tilstedeværelse på sin overflade, bærer alle jeres ubearbejdet oplevelses, og det sinds stof fra jeres races, som er symbol på og udtrykt i form af skyerne, på klodevæsnet. Og havet I oplever stige i sin linje, er symbol på og udtrykt i form af, menneskeracens følelseslegeme på klodevæsnet, alle de følelser I ikke vil lytte til når hjertet taler til jer, og leve i en oplevelse. Dette gør at der er ubalance i jeres verden, og ved Klima -Topmødet i afholder lige nu, hvor verdens ledere er samlet. Husk at for klodevæsnets egen oplevelse, som væsen i et større system, er i som en mangfoldig race, repræsenteret i det ene menneske, der er alle menneskers, menneske. I er et, men elsket i hvert jeres individuelle udtryk. Derfor er ansvaret placeret i det ene menneske, i jer alle som menneske race. Ansvaret for oplevelsen, som i står over for med klodevæsnets klima. Jeg den hellige ånds talsmands og udsendte væsner hjælper alt vi kan, men den fri vilje kraft, der styre denne del af mælkevejsgalaksen, igennem frihedens sol -engel, gør at ingen magte i dimensionerne, kan fortage indgriben, i jeres fysiske dags bevidsthed. Det vi kan gør, på klodevæsnet og for dens beboere, er kun at tilskønne, og påskønne ”oplevelsen” af livet. I har haft talsmænd for dette klodevæsen, der har påtaget sig at udbrede visdommen i kalder kærlighed, som skulle blive talt, i alle folkeslag, på alle sprog, til rig som fattig på jordens overflade, vist jer i alle oplevelser. Disse væsener takker, og ære vi alle i Andromeda rådet. Klodevæsnet har vores kærlighed og lys med sig i alle beslutninger, mens visdommen udfolder sig, i dette væsens bevidsthed. Mit elskede menneske, du ene menneske. Jeg taler til dig, til oplevelsen i dig som beboere, på et levende fysisk klodevæsen, taler til dig om det ene menneske, som er oplevelsens af visdom. Du universelle medborger i tiden, du ene menneske. Du elskede klodevæsen af det kosmiske lys, velsignet er du i din fødsel, af det ene menneske i dem alle. Du bærer i dit skød, denne forvandling af livets oplevelse, helt ind til dit inderes væsen, og kammeret af glødende fysisk stof. Vi glædes i rådet, over at se hvad du giver denne race, vi glædes i oplevelsen af dine metoder til denne races udvikling, til forståelse af altings enhed”. Her slutter Tidens Hersker med at tale.

 

Jeg kobles igen sammen med min æteriske -fysiske bevidsthed hos Allian, der er min højere bevidsthed. Og Allians eneste kommentar til mig, i min fysiske dagsbevidsthed, er herefter ”Oplevelsen af det ene menneske, føre til den kære lighed, vi alle søger, igennem kærligheden, til alle medskabninger” Herefter kommer min smukke hest hen til mig, og lægger sit snoede horn på min skulder, som tejn til mig, at nu skal vi af sted igen, og jeg sætter mig op på dette fabelagtige dyr, og hun breder sine vinger ud, og vi forlader salen hvor tidens hersker talte til menneskeheden og til klodevæsnet, i en samlede formidling til dem begge på engang. Det bliver meget spændene at se om der kommer information, i mens Obarma er i Danmark, og hvad der så kommer til at ske på de æteriske -fysisk planer. Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk

19. december 2009

 

Hele Skandinavien er indhyllet i en violet energi, der er store krystal stråler i denne energi, og det virker som om luften et intens. Her til morgen landede Obarma så i Kastrup lufthavn, der dagene for inden havde været indhyllet i sølvenergier fra the golden imperier, og andre energier, for at toplederen og stats og regerings delegationerne, kunne bliver mødet med den feminine energi når de landet, for at blive tilskønnet til på sjæls plan at kunne finde frem til et forlig, der kan redde klodevæsnet fra, den destruktion menneskeheden selv har skabt igennem sine handlinger.

Oven over hele delegationen der følges med Obarma, fyldtes atmosfæren med rosa-diamant energi, mens de kørte til deres destination. Langs vejen stod Michaels hær af engle, med deres lys sværd hævede, og medarbejdere fra Saint. Germani energi, så det tydede på igennem deres tilstedeværelse at der kommer til at ske en kæmpe udrensning på klima topmødet. Og at Obarma ud over at skulle arbejde med at samle trådene, også skal på en noget udfordrende opgave, her i Skandinavien. Denne violette energi skal bruges til at transformere mange ubalancer ud ved klima topmødet, fortæller Allian mig.

 

Når jeg kikker lidt nærmere på Obarma, mens han sidder i ”The Beast” kan jeg se i hans åndelige forbindelse til det æteriske fysiske plan, at han kommunikere med den gyldne Kristus, på vej mod dagens møder, men jeg er godt klar over at han ikke selv er bevist om denne kommunikation.  Jeg mærker mit hjerte bede for at planen for jorden, vil ske til alles bedste, og den demokratiske proces der kommer til at være afgørende for klodevæsnets fremtid. I mit indre siger Allian til mig, ”mørket er lysets brugsanvisning”, hvilket jeg først senere på dagen, får en dybere forståelse af hvorfor han nævner, mens jeg følger alle bilerne der kører af sted.

 

Over Bella centret er ankommet solar -pyramide rumskibe, lige som dem vi samarbejde med da jeg tidligere var i Luksor i Ægypten, for at vægge bevidstheder fra faraonernes tid æterisk -fysisk, og forløse mørke mentale bevidstheds tilstande, både i gruppens enkelte personer og på de steder vi besøgte. Jeg ser disse pyramide skibe, lande en efter en oven på Bella Centret, det virker som om de lander i hinanden alle sammen, det ene kæmpe skib efter det andet. Jeg ser mesteren Saint. Germani, også kaldet Greven, bevæge sig ind i Belle Centrets store hall. Mange af hans medarbejder er med, og der arbejdes intens på mange forskellige planer, med alle deltagerne i Bella Centret. Hele Bella centret er oplys af lys energi.

 

Da jeg havde den tidligere formand Mao med til centralsolen i mælkevejen, må dette have noget at gøre med det som skete på Klima -Topmødet. Kina og USA fik lov til at demonstrere deres politiske magt gener efter Obama ankom, og dette blev fult meget nøje af hierarkiet, og man kan sige at hele mødet, viste at dem som virkelig har magten til at kunne gøre en forskel i den fysiske verden, ikke formåede at udvise denne forskel og ansvarlighed i forhold til CO2 udledningen. Obamar er af Hierarkiet top -placeret til at kunne samle, forskelligheder, i enheds energi. Og han arbejder meget tæt sammen med mesteren, han har Zeta gener i sin aura struktur og arbejder meget sammen med Saint. Germani energi. Allian fortæller mig at det er der også hårdt brug for, i USA. Kina er som USA en gammel races linje fra andre steder i universet, og disse to racer har aldrig været enige, man kan sige de repræsentere østen og vestens hoved problem, men begge har de både lys og mørke indeholdt i sin arv. Man kan sige at suverænitet og demokrati mødes sådan rent symbolsk. Suverænitet som kosmisk mørke, og demokrati som lys med information indeholdt.

 

Igennem Allian blev jeg kaldt, til at arbejder i nogle af mine lys -legmer, dagen igennem.

I mens debatteren og forhandlinger køre, bliver jeg bedt om at manifestere igennem min dags bevidsthed og hjerne, de energier der skal bruges under forhandlingerne. Dette gør jeg i min rum skikkelses, sammen med pyramide skibene, der er ankommet og landet ved Bella Centret.

Jeg bliver i min sol -engleskikkelse bedt om, at arbejde med at fastholde Sirius indstrømningen, i form af en kæmpe krystal kugle der er nedtransformeret til Bella Centret. Igennem min Anu -skikkelse skal jeg forbinde mig med Triangulum, og rumme tibetanernes indstrømning og arbejde, med den kinesiske minister. Da Maldiverne præsident talte, blev jeg koblet sammen med min Kristus skikkelse fra Alfa Auriga, og skulle støtte hans aura energi med mit fokus på ham. Og sådan forsatte det dagen igennem, med mange forskellige situationer af arbejde for mig. Det største arbejde var at skulle forholde mig til det fysiske plan, samtidig, for der var godt nok mange energier på spild. Men heldigvis er jeg trænet til sådan slags arbejde, igennem hele mit liv.

 

Da Obarma var lettede igen fra Danmark, blev jeg koblet sammen med Andromeda rådet, og fik fortalt hvad der var sket, set ud fra et mere universelt perspektiv af Tidens Hersker, som er den nye mester, jeg efter hånden er blevet kontaktet af igennem de sidste to år. Min grundforståelse af dette møde var, og blev igennem de informationer jeg fik. At menneskeheden har været til eksamen, FN har stået for opgaven, igennem Consensus energien, som jo i virkeligheden er Kristus lærer omsat til praktisk fysisk forståelse og kær lighed, altså at nå en fælles enighed. Og vi har i fællesskab her i Danmark, alle været med til at stille verden foran en eksamen, af universel karakter. Så dokument eller ej, så er det vellykket, fordi dimensionens mester fra hierarkiet, nu kan se hvor menneskeheden er hende, i deres vilje til at redde klodevæsnet jorden. Der vil komme et kæmpe efterspil, og alle vil være mod alle i lang tid endnu, og stadig væk vil der fra åndelig side, blive tilskønnet til kær lighed. Nu er det op til de enkelte lande om de vil tilslutte sig aftalen. Acc. aftalen som er blevet skabt i København, underviser os i det åndelige plans diplomati. Arbejdet i de åndelige planer de forskellige dimensioner, frekvenser, kulturer, racer m.m. er fuldstændigt det samme som her på jorden. Forskellen er bare at på de åndelige planer, er forståelsen af kærlighed tilstede, og udmunder sig i kær lighed. Nu kan hierarkiet og mestrene, samt alle dem der arbejder med os på alle planer, se hvor hvert enkelt menneske står i forhold til klima problematikken. Og det giver mulighed for at tilrettelægge det enkelte menneskes udvikling fremover, og mulighed for at tilrettelægge de enkeltes landes udvikling, og således på alle frekvenser, der er tilknyttede klodevæsnet. Allian omtaler det kan ses symbolsk som at fående skilles fra bukkende, altså at de lande der ikke vil være med til gennemsigtighed i CO2 udledningen, er isoleret i deres egen frekvens, og derved kommer til at leve på, denne energifrekvens. Det vil være og er rasten af verdens mulighed for at lærer, hvordan man løfter, et helt lands energi og befolkning, ind i en højere energifrekvens.

 

Abelonerne stod for Greenpeace aktionen på det æteriske -fysiske plan, de er nogle meget dejlige væsner, og med deres evne til at transformere sig meget hurtigt fra højfrekvens til lavfrekvens energi udtryk, hjalp de Greenpeace, med at slippe ind på Christiansborg. Fordi det var jo aftalt at Greenpeace som betyder grøn fred, skulle have mulighed for at trænge ind på Christiansborg, da denne organisation er en af  hierarkiets nye kvindelige mesters projekter Miriam, denne ikke voldelige organisation, og samtidig skulle aktionen, være med til at minde lederen om hvad det hele handler om, nemlig at vores planet kan blive ved med at være grøn, og ikke være oversvømmet eller brændt af, og blive til en gold planet. Og samtidig skulle aktionen udtrykke målsætning og retning, for os alle sammen, eller vores mangel på holdning til samme.

 

Lars Lykke Rasmussen, har påtaget sig at være skydeskive, for verdens kritik, og som præsident for mødet, nogen skal jo have den rolle også, for når der arbejdes med udrensning, skal der altid være nogen til at tage skylden, og bliver synderen i et forhold, eller samarbejder, at være skyde skrive for andres ikke klare selvindsigt, er blot en opgave. Hele dagen igennem er ham blevet støttede af flere engle skikkelser, for at transformere den negativitet der blev sendt mod ham, fra nær og fjerne.

Det er fantastik at overvære, sådan et energi samarbejde, og jeg kan kun takke alle som har støttede op om det, og ikke mindst alle dem som har tilkendegivet, at det har været dejligt at kunne følge med på denne måde. Nogen har spurgt mig hvorfor jeg har valgt at kalde min blog på hjemmesiden, for Kristusfolket. Og svaret er, det er jeg blevet tilskønnet til at kalde det. Og jeg vil også i fremtiden skrive, hvad der nu end vil komme af information fra Allian. ”Lysets arbejde er altid valget, i enighed. Åndedragets sammensmeltning i nuet. Sjælens forbindelse med sjæl, gennem portaler af kød, ind i templets hjertekamre." Knus Jacob (Allian)

© Jacob Nørkov Friis & Team - www.holisticum.dk