Dharma og menneskekroppens fysiske udformning

Menneskekroppen er partikler en fysisk substans. Men den er også materialisering af energi. Ofte tænker man ikke på kroppen, som havende yderligere funktion, end blot at bære os igennem vort jordeliv. Vi tænker, at den fysiske udformning er et udtryk for tilfældighedernes spil. Og at det enkelte menneske står uden indflydelse. Måske forestiller vi os, at den blot er et tomt hylster omkring en levende sjæl. Intet andet end en skal, uden udsigelseværdi, uden egentlig information. Det tror jeg ikke på!

For legemet er et af flere udtryk for Dharmas vilje.

Livet er et felt af ubegrænsede muligheder, siger Deepak Chopra. Kun tanken begrænser vor vej. Tankens elasticitet er dog ikke uden grænser. Den sande tanke knytter sig nemlig til Dharma, og til det sted det enkelte menneske er på sin vej i dette øjeblik. Tanken kan således ikke strække sig uendeligt en visualisering kan aldrig være vilkårlig. Et menneske kan udfra sin kerne aldrig forestille sig mere, end det, som det er parat til. Men det, som det for alvor er parat til at forestille sig, det kan det tilgengæld få til at ske! I stille accept af Dharma bliver vi magikere og den ydre verden omkring os er den indre verden i os og omvendt.

På samme måde som tanken følger Dharma, retter også kroppen sig ind. Således tager legemet den udformning, som er nødvendig. Den som skal bruges i realiseringen af Dharma. Et oplyst menneske med kontakt til Dharma vil have et legeme, der på dets egen unikke, brogede og til tider underfundige vej, så godt som muligt tilpasser sig færden ad denne vej. Et menneske der stadig lever med jordiske skyklapper, hvilket kan have sin unikke funktion i sig selv, kan også blive ført af Gudskraften, og vil ligeså have et legeme, som leder det på vej, som tilpasser sig, som ændrer sig om nødvendigt. Kroppen er plastisk, som tanken er plastisk.

Kroppen kan dog ikke forvandle sig natten over. Og den mulige forvandling har så afgjort sit grænsefelt. For ligesom med tanken, så tager kroppen form efter det, som det enkelte menneske er parat til hverken mere eller mindre. Indebærer Dharma et skønt legeme, så retter kroppen sig ind. Indebærer Dharma seksuel askese, så retter kroppen sig ind. Indebærer Dharma fysisk slagkraftighed, så retter kroppen sig ind. Indebærer Dharma mental underfundighed, så retter kroppen sig ind. Ikke alene livet, men også kroppen er et felt af muligheder. Kun få procent af legemet er bestandigt, og disse procent ligger i hjernestrukturen. Resten er forgængeligt, foranderligt, evigt omskifteligt.

Vist ligger mennesket genetisk set under for koder, som giver et unikt og begrænset felt af muligheder som udgangspunkt, og som virker bestemmende for den endelige fysiske udformning. Heller ikke denne kodning er dog tilfældig den er også udtryk for Dharma. I samarbejde med denne "forprogrammering" spiller bevidstheden sin rolle som aktiv medspiller. Det er for vor tids menneske muligt gennem en aktiv bevidsthed at forme og ændre legemet, så det opfylder Dharmas formål. I den udstrækning det understøtter Dharma, og hermed Gudskraftens vilje, vil ændringen træde ind.

Naturligvis kan et menneske vælge at overhøre sin genetiske "forprogrammering". Ligeledes kan det vælge at overhøre det indre opråb fra Dharmaens stemme. Men også dette vil sætte sig i det fysiske legeme - indadtil og udadtil.

Det er således ingen tilfældighed, hvordan vi tager os ud - men ej heller en begrænset endegyldighed.

 

 

Oprettet den 11. november 2006 :