Menneskehedens 4 ”fjender

Af Mette Abrahamsen 29.01.2004

Når man går i gang med en personlig eller åndelig udvikling, er der forskellige faldgrupper, man kan falde i. Der findes et utal, men der er 4 vigtige ”fjender” man for sin egen skyld bør være yderst opmærksom på.

Angst

Først er det vigtigt, for overhovedet at gøre noget, at overvinde sin ANGST. Angsten er det, der i de flest tilfælde, holder mennesker tilbage fra at tage skridtet, og følge sin livsopgave. At give slip på gamle handlings- følelses og tankemønstre, og miste fodfæste for en tid. Måske sige farvel til gamle venner og familie, og begive sig ud på den lange, og i mange tilfælde, ensomme vandring, ind mod sjælen og den indre vejleder.

Når angsten er overvundet, og vi har taget de første spæde skridt ind i evolutionens alt-medrivende strøm, får vi en ”annerkendelse” fra sjælen/Gud om du vil, i form af en gennemstrømning af energi i vore legemer (hhv. æterlegeme, astrallegeme, mentallegeme). Det er den åndelige/spirituelle aspiration, som vil finde sted, i det øjeblik, ”du tager 1 skridt mod Gud, og han tager 10 skridt hen mod dig”.

Med denne følelse af flow i energierne, tingene virker for dig, din intuition begynder at fungere på et højere plan, end du er vant til, erkendelserne dumper ned i hovedet på dig som lyn fra klar himmel. Da kommer KLARHED til dig.

Klarhed

Klarhed er måske, som jeg oplever det i min dagligdag og mit arbejde i klinikken, den mest luskede af alle såkaldte fjender. Denne klarhed gør, at man i mage tilfælde mister jordforbindelsen, forhåbentlig kun for en tid. Man bliver forblændet af klarheden. Når jordforbindelsen smutter, smutter den højere kontakt igen, som man havde i det virkelige klahedens øjeblik. Denne kontakt kan kun genvindes gennem jordforbindelse, jordforbindelse og jordforbindelse. Det er således, at man ikke kan komme højere op i frekvensniveau, end man kan komme ned. Alting indeholder sin egen dualitet, og så for neden, så foroven.

Magt

Klarheden er dog kun skridtet til den næste, og mest ”ødelæggende” fjende. MAGT. Magt på den led, at man gennem sin klahed har set lyset, sandheden og vejen, og for alt i verden må omvende resten af de vantro, så de også kan komme ind i ”mesterens favn”.

I sin kamp som sandhedens forkæmper og bekæmper af de vantro, sker der uværgeligt en stagnation af energierne i det menneskelige energisystem. Når man holder hårdt fast i sin overbevisning, eller sine fysiske rammer. Det kan være alt fra stor bil, til poppularitet i omgangskredsen, familien eller medierne etc.

Handling følger tanke. Man kan ikke udføre en handling, før man har haft tanken. Denne tanke vil stagnere, hvis man ikke er åben for forandring, fremskridt og nye måder og erkendelser. Der findes aftryk af alt hvad vi gør, i vores legemer, og stagnerer tanken stagnerer vores energier. Alting er foranderligt, men ikke i magtens rige. Her er det vigtigere at fastholde sin position, status og magt. Stagnation i tanke vil forårsage stagnation i legemerne.

Når man lukker lyset ned i legemerne kommer der også lys/energi til egoet, og personligheden, og det kan derfor være meget svært at slippe denne magt

Det er set her på jorden før disse dage, at også denne fjende er blevet overvundet af tapre kvinder og mænd. Ofte i følgeskab og takt med den sidste af de fire ”fjender” jeg her beskriver. ALDEREN.

Alderen

Man kan jo sige i mange sammenhænge, at tiden arbejder for os. Og det gør den også. Den modner os, og vores omstændigheder. Den giver os erfaring, visdom og tålmod.

Hvis man er en ”trænet” sjæl, ved man at man blot er en sjæl med et menneske sat ned på jorden, for at lære nogle ting, til det store hele. Tid er en illusion, ganske som den fysiske verden også er det. Men vi er nødt til at forholde os til dem begge og måske lære noget af det, når vi nu alligevel har valgt at være her.

Alderen er den sværeste for mennesker at overvinde. Nogle er for unge - nogle for gamle. Men den éneste måde vi kan ”trodse” denne fjende på, er ved at gøre det, vi føler vi har lyst til at gøre. Det er aldrig for sent at gå i gang med noget nyt. Eller for tidligt. Hvis vi undlader f.eks. at gå ind i en personlig eller åndelig udvikling fordi vi er for gamle, og ikke kan nå noget alligevel, før vi skal dø, så vinder alderen over os. Hvis man lader være med at gå ud i verden og være det åndelige væsen man er, med al sin erfaring, og visdom man har med fra tidligere inkarnationer, fordi de ældre ikke kan godtage det pga. éns alder, lader man alderen vinde.

Alderen kan ikke udslettes, men vi kan gennem at føre et liv, der er ægte/føles rigtigt for os, udsætte mange af de hæmninger den vil sætte på vore sind og legemer, og få det bedste ud af den.

(Gengivelse kun med kildeangivelse