TROEN FLYTTER BJERGE  

                                                        Mette Mathilde Kristensen 

Som alternativ behandler hører man ofte denne sætning: "Skal man ikke tro på det, for at det hjælper?" Jeg plejer at svare: "Er det ikke ligegyldig, hvad der hjælper? Det vigtig­ste er vel, at det hjælper." 

"Man siger jo, at troen kan flytte bjerge", er en anden sætning man får slynget ud. Ja, det er sikkert rigtigt, at troen kan flytte bjerge, men hvad er det for en tro, vi taler om? Er det troen på Gud, forsynet, skæbnen, lægen, behandleren eller sig selv? 

Livskvalitet 

Et af tidens modeord er ordet livskvalitet. Lægen Søren Ventegodt har oprettet Forsknings­center for Livskvalitet, og i den forbindelse har han lavet nogle under­søgelser omkring livsvaner og sygdom. En af de ting han har fundet frem til er, at patientens egen op­fattelse af sin situation spiller en større rolle, når der tales om helbredelses­chancer, end lægens vurdering gør! Søren Ventegodt mener i øvrigt, at man kan grine sig rask. 

Tillid til behandleren  

Tillid til behandleren ( incl. lægen ) er det alt afgørende, når vi taler om behand­ling. Har en klient ikke tillid til behandleren, blokeres der for den energi, der er i stand til at helbrede. Det er nemlig ikke behandleren selv, der helbreder. En behandler kan højst være med til at starte en proces, så kroppen går i gang med at helbrede sig selv. Og det er en væsentlig for­skel! 

Når en ny klient ringer til mig for at høre, om jeg kan helbrede en eller anden sygdom, er det første spørgsmål, jeg stiller mig selv: Er jeg den rigtige til at behandle dette problem? Det er vigtig som alterna­tiv behandler at vide, hvad man kan, og hvad man ikke kan hjælpe en person med.  

Det etiske ansvar 

Der kan være flere årsager til, at jeg føler mig forpligtet til at afvise en kunde. Måske er den behandlings­form, jeg kan tilbyde, ikke den beds­t egnede i forhold til det problem, personen har. Måske føler jeg, at ved­kommende gerne vil bekræftes i, at "hun kunne jo heller ikke hjælpe mig". Har jeg den fornemmelse, ved jeg, at jeg ikke er i stand til at yde mit bedste.  

Det kan også være, at jeg bare føler, at mit kendskab til den pågældende sygdom er for dårlig. Det er jo sådan, at vi alternative behandlere er stærkest på de om­råder, vi selv har haft problemer med. Mit område er det psyki­ske og psyko-somati­ske område. 

Jeg tænker ofte med gru på dengang, jeg var nyuddannet kinesiolog og troede, jeg kunne klare alverdens problemer i en håndevending. Jeg er blevet en hel del klogere. 

Kiologi 

Hvad er sygdom? Sygdom er nedsat livsenergi. Kineserne ville sige nedsat ki-energi. Ud fra ordene ki-energi og kinesiologi har Birthe Rasmussen dannet nav-net og skabt behandlings­metoden Kiologi. Kiologi har til formål at forbedre klientens ki-energi. Ved hjælp af kinesiologi­ens test­metode forsøger behand­leren at danne sig et billede af den grund­læggende årsag til klientens problem.  

Jeg finder de fleste årsager i klientens fostertilværel­se, i forbindelse med fødselen og i klientens første leveår. Altså problemer som ligger udenfor det bevidste område.  

Når man berører de negative følelser, der er omkring den glemte oplevelse, kan der komme meget kraftige følelsesudbrud, selv om situationen ikke kan erindres. Kroppen husker nemlig bedre end hjernen! 

Det næste er at finde en velegnet behandlingsmetode. Behandlingen kan være samtale eller intuitiv healing, hvor jeg lader mig lede af, hvad jeg føler er rigtig lige netop i dette tilfælde. Jeg har også mulighed for at teste mig frem til, hvorvidt andre behand­lingsfor­mer er mere egnede til afhjælpning af klientens problem. En af disse behandlings­former er Kranio-Sakral Terapi. 

Kranio-Sakral Terapi 

Jeg oplever undertiden, at nogle klienter er meget svære at teste, bl.a. fordi de er fremmede overfor tanken om, at der er en psykisk årsag til deres hel­bred­sproblem. Til dem tilbyder jeg Kranio-Sakral Terapi. Kranio-Sakral Terapi er en be­hand­lingsform, der tager udgangspunkt i cerebro­spinalvæ­sken, som ligger i hjernens og rygmarvens hulrum. Hvis trykket i disse hulrum er for højt, for lavt eller på anden måde forkert, kan det give personen alvorlige problemer. En behandling med Kranio-Sakral Terapi er meget behagelig og har en afslappende virkning samtidig med, at den retter op på evt. ubalancer. 

At bruge denne be­hand­lingsform har lært mig at føle forskel på hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige energi­kvalite­ter. Og når jeg under en behandling oplever, at klienten tager en spontan dyb indånding, ved jeg, at energien omkring problemet er vendt i positiv retning.  

Healing 

Mange behandlere har fundet en måde at behandle på, som er lidt eller meget forskellig fra det, de har lært. Det mener jeg er positiv, for først da er indfølings­evnen udviklet. Det er måske derfor, at mange kalder sig healere, selv om det er en upræcis og forslidt betegnelse. For hvad er healing?  

Healing er ikke en behandlingsmåde. Healing er at gøre hel. Healing er alt, hvad vi får det bedre af. Healing er al positiv omgang mennesker imellem. Healing er gode tanker.

 

Tankens kraft 

Vi har et ord der siger, at tanker er toldfri og dermed menes, at vi ikke behøver at stå til regnskab for, hvad vi tænker i en given situation. Intet er mere forkert. Jeg er i min tid som behandler blevet klar over, hvor stor en betydning tanken spiller mennesker imellem.  

Jeg tror, at tankeenergi er den stærke­ste energi i verden. Hvis jeg har ret i det, er det meget vigtig, hvad vi tænker om vores jord, om hinan­den og os selv, ikke mindst.  

Lærdom har tre stadier: Tanke, træning og talent. Har jeg sat nogle tanker i gang hos dig, har jeg opnået det, jeg gerne ville, for så kan du begynde at træne. Og en skønne dag er det blevet automatik for dig at tænke positiv, og da er det et talent. Det kræver tålmodighed og overbærenhed, men jeg tror, det er den eneste vej til fred mennesker og folkeslag imellem. 

Peter Belli har i en fjernsynsudsendelse sagt disse ord:  

                                          "Pas på, hvad du ønsker, for du får det!"