THIRAX SPECIAL -


                 

Artikler af  Ove von Spaeth
(Articles in English: further below)

2.  Tempelriddernes viden fra Egypten
3.  Stjernekundskab i det gamle Egypten
4.  Pyramiden i himlen - på Verdens-aksen
5.  På sporet af Moses' arv fra Egypten
6.  Videnskabsmyter og historiske realiteter
8.  Stjernerne, Yoga Sutras og de indviede
9a.  Religionens tabte dimension, 1. DEL:
9b. Religionens tabte dimension, 2. DEL
:


11. Løvens hjerte
12. Mønster, univers og oldtidens visdom
13. Mordet på historien
14. Uafhængig forsker - skam eller hæder
15. Lysets åbne dimension i ny tidsalder
16. Galileis kikkert
17. Videnskaben og den historiske Moses
18. Nostradamus- og ny tidsalder
19. Et Geni af højeste orden


20.Johannes Døbers hoved som den første ikon
22. Stjernekultus ved Verdens-aksen
23.Stjernevejen og åndelig valfart
24. Tycho Brahe og basilisken
25. Uraniborg og Greenwich - samme basilisk tradition
26. Nyt liv og mening i religionshistorien
27. Basilisken, Newton og Astronomer Royal
28. Regenter, admiraler - og kongelige astrologer
29. Overblik - bøgerne om den historiske Moses


30. Tempelridderne og Moses' skjulte skat
31. At tro det flydende er fast
32. Moses’ høje egyptiske status som adgang til viden
33. Metafysisk vidensbank
34  Tids-tvillinger
35.
Basilisken blandt de fire kongelige stjerner
36.
Kongestjernen Basilisken i de indviedes lære.
37. Stjernetradition fra en gådefuld fortid
38. Forsvundne stjerner og kontinenter
39. Plejaderne og forhistoriske kulturer

40. Stjerneviden og ideen om Atlantis
41. Traditioner om stjernehimlen hos fortidens folk
42. Lyset i Universet
43. Månen og den magiske mistelten
44. Søgte Tempelridderne skjulte viden-skatte i      Mellemøsten?
45.  Cassiopeia, kodesprog - og Tycho Brahe ’den udvalgte’
46. Eftersøgning af den mystiske Pagtens Ark

47. Clairoyante talte om Atlantis og Lemurien
48.  At negligere fortidsviden og ideerne om  ’stedfortrædende offer’
49. Druider, sibyller og den magiske mistelten
50.  Stjernelære var ide-studium på Europas      universiteter
51. Dokumenterede  ASTROLOGI citater af Shakespeare
52. Stjernelære og astrologi hos Shakespeare

       Articles by Ove von Spaeth

2.  The Knights Templar's Knowledge from Egypt
3.  
Star Knowledge from Ancient Egypt
4.  The Pyramid in the sky - and the World-axis
5.  Tracing the Moses Heritage From Egypt
6. 
Science Myths and Historical Facts
7.  The Suppressed Record
8.  
The Stars, Yoga Sutras and the Initiated
9c.  Religion’s Lost Dimension


11. The Lion’s  Heart 

12. Pattern,Universe and Ancient Knowledge
15. The Light’s Open Dimension in a New Era
17. The Science And the Historical Moses
18.
Nostradamus - And the New Millennium

19. A genius of the highest order

21. The Entrance Into the Knowledge of All Existing Things
24. Tycho Brahe and the Basilisk
25. Uraniborg and Greenwich- the Same Basilisk Tradition
26  New Life and Meaning into the Study of History of
27. The
Basilisk, Newton, and Astronomer Royal

2
8. Regents, Admirals - and the Royal Astrologers 
29. Surveying the book-series about historical Moses

30.
The Knights Templar and Moses’ Hidden Treasure

32. Moses’ High Egyptian Status as Access to Knowledge
33. Bank of Metaphysic Knowledge
34. Time-twins
35. Basiliscus Among  the Four Royal Stars
36. The Royal-Star Basiliscus in the Initiation Teachings
37.
Star Tradition from a Mysterious Past
38. Lost Stars and Lost Continents
39. The Pleiades and the idea of Atlantis
42. The Light in the Universe
44. Knights Templar searching Middle East for       secret knowledge

46.  Searching the Ark of Covenant
47.Clairoyants referring to Atlantis and Lemuria
48. Neglecting knowledge of the past and the ideas of 'vicarious sacrifice'
49. Druider, sibyller og den magiske mistelten
51.   ASTROLOGY quotes  -  by Shakespeare

                                  

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                          
Copyright © 1999-2007-....  by:  Ove von Spaeth  - 
                                 ww.moses-egypt.net  -  All rights reserved.Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium, en stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Forfatterens tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og ind i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.

 

         


(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) 125 kr. -
(2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.) 125 kr.
-(3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) 125 kr. -
(4) Den Hemmelige Religion (368 s.) 125 kr. -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.) 125 kr. -
Samlet køb af de 5 bøger: 395 kr. forlag: C.A. Reitzel
Nyt om ”Attentatet på Moses” - den kontroversielle bogserie : www.moses-egypt.net


Ove von Spaeth has written an intriguing, new-orientating work presenting the historical Moses' dramatic fate and mystery - a still influential background of our civilization. The author’s interdisciplinary research on history, archaeology, and anthropology goes deeply into Egyptian tradition, history of religion, initiation cults, star-knowledge, and mythology - relating to biblical studies, the Rabbinical Writings, and the authors of Antiquity. Each volume offers unique insights not presented before.

The book-series “Assassinating Moses” is being translated into English.
News about the series:
www.moses-egypt.net