Refleksioner og Projektioner: Notater fra en drøftelse med en Maya Ajq'ij

Wednesday, January 14 2004

Contributed by: Admin

I maj 2003 modtog vi et budskab fra en "Mayan elders of the Eagle Clan" i Guatemala, som blev bragt af Carlos Barrios. Dette inkluderede en advarsel for perioden fra 15. august til 16. december 2003 og specifikke instruktioner for bøn og meditation i perioden 4. - 7. december. Skønt den længere periode endnu ikke er afsluttet, beskriver vi her iagttagelser, der er gjort om denne tid, samt videregiver Carlos's vejledning.

Gennem de seneste måneder har vi været vidner til nogle ekstraordinære manifestationer. Fra strømsvigt, brande, dræbende hedebølger, sol aktivitet uden fortilfælde, usædvanlige jordskælv, orkaner uden for sæsonen, asteroider som passerede ekstremt tæt forbi jorden og andre besynderlige geotermiske aktiviteter, så som det i Yellowstone (red: refererer til artikel på Saq'Be's hjemmeside). Der har bestemt været udvikling. Til trods for forskellige terrorangreb og andre årsager til tab, er vi som menneskehed heldigvis blevet sparet for den potentielle destruktion, som de ældre så var mulig. Så hvad skete der? Ifølge Carlos har menneskehedens arbejde med at skabe balance i nogen grad været succesfuld. Bønnerne, meditation, tændte lys, ceremonier og handlinger har bevæget menneskeheden i retning af at skabe en ny balance. Der er mange mennesker, som har bevæget sig hen imod det positive, og på denne må de er blevet en del af det at opnå denne balance. Der var virkelig også mange positive ting, som manifesterede sig i denne periode. I Guatemala blev tyranni overvundet af folkets vilje, da 80% af de stemmeberettigede stemte, så de forstødte en tidligere diktator og giver håb om en bedre fremtid. Med en folkelig revolution i Bolivia, Sarayacu i Ecuadors Amazonas modtagende en favorabel kendelse fra den "Inter-American Commission on Human Rights" til succes for SAGE Council og andre i at forhindre en vej i at blive konstrueret gennem deres hellige Petroglyph Monument, har vi set fremskridt som rummer stor betydning for mange folk.

Så mens denne lille cyklus nærmer sig en afslutning, hvor befinder vi os så , og hvad skal vi videre gøre? Carlos siger, at vi fortsat må være årvågne. Det er nødvendigt at vi uddyber vores forbindelse til jorden, spiritualiteten og os selv. Vi bør fortsætte med at tænde lys for en større bevidsthed om og for genopbygning af Moder Jord. Selvom energierne er begyndt at bevæge sig mod syd, skal vi fortsætte med at give opmærksomhed til denne overførsel af energi fra nord til syd. Og vi må fortsætte med at kreere balancen mellem det positive og det negative. Carlos fastslog, at der ikke er mange positive energier stillet i udsigt for næste å r, men vi har styrken til at ændre på dette. Han forklarede at vi skal fjerne os fra afhængighed af materialistiske ting, især dem som vi benytter for at afstive vores selvværd, da der er en ny mulighed for økonomisk ustabilitet. Vi har styrken til at skabe denne harmoni efterhånden som vi bevæger os frem imod 2012.

Hvad er det vigtigste at fokusere på i denne nye periode? Der er to ting: Klarhed og renselse. Klarhed forstå et så dan, at vi er nødt til at holde op med at lyve over for os selv og andre. Vi må begynde virkeligt at lære os selv at kende - hvem vi i virkeligheden er, og hvad vi gerne vil ændre. Vi må udvikle vores bevidsthed med en større dybde.

Renselse af de fire planer af eksistens: Vi må udrense vore kroppe. Undgå at spise for meget kød, at drikke sodavand eller indtage kemikalier og forarbejdet mad - vi bør vende tilbage til en mere naturlig føde. Vi bør også vende tilbage til en mere naturlig og forebyggende medicin. Vi kan rense vort sind. Vi må identificere problemet inde i os selv og så : 1) acceptere problemet og 2) arbejde på at afhjælpe det. Vi kan rense vores egen psyke: vi kan identificere, hvad der foregå r i vort ubevidste, derefter acceptere problemet og gå mere i dybden for at afhjælpe det med meditation og ved at arbejde med energierne. Vi kan se dybt ind i os selv og se hvilke løfter, vi har afgivet, som endnu ikke er opfyldte. Vi kan rense vores sjæl: Vi har behov for at udvikle bevidstheden om, at vi alle er en del af "Den Store ånd - Great Spirit", at vi alle er guddommelige væsener. Med denne bevidsthed kan vi frigøre og heale os selv og slippe ud af vores begær. Sjælen er manifesteret hos hver enkelt af os i ryghvirvlen nær hjertet. Hvis vi bringer vores opmærksomhed til denne del af kroppen, kan vi komme i kontakt med vores sjæl. Vi kan arbejde på at fjerne det skjold, som vi placerer der for at beskytte os selv mod omverdenen. Derefter kan vil vi kunne indse, at vi er "elders", "masters", etc.

Imens vi som menneskehed i fællesskab gå r denne vej, er der stor chance for, at vi vil blive mødt med modgang. Vore skridt bliver taget ud fra de valg vi gør. Må vi vælge disse skridt med visdom, og må de lede os ad vejen mod større harmoni, balance og retfærdighed efterhånden som vi nærmer os 2012.

Adam Rubel er en af lederne af Saq' Be': "Organization for Mayan and Indigenous Spiritual Studies", en non-profit organisation i New Mexico, US. Saq'Be' arbejder på at bringe især unge mennesker sammen med gamle traditioner, med det formå l at bevare kulturelle og spirituelle traditioner og at å bne muligheder for, at disse traditioner kan dele deres lære med resten af verden. Bevarelsesprogrammer inkluderer radio kapacitet for den traditionelle mayabefolkning i Chichicastenango i Guatemala og støtte til produktion af dokumentarfilm om "the elders" og guiderne fra mayatraditionen. Mødeprogrammer inkluderer rejser til de traditionelle mayasamfund i Guatemala (næste rejse er i forbindelse med mayaernes nytår, juni 2004) og støtte til, at dem der er bevarere af de gamle traditioner kan rejse til USA og udlandet for at undervise. Yderligere information kan findes på : http://www.sacredroad.dk, eller via mail til: saqbe@sacredroad.dk.

 

Dette dokument er "copy-left" under følgende betingelser af "Creative Commons License":

Bestemmelser. Udgiveren tillader andre at kopiere, distribuere, fremlægge og fremføre dokumentet. Til gengæld må bevillingshaverne give den oprindelige forfatter æren.

Ikke kommerciel. Udgiveren tillader andre at kopiere, distribuere, fremlægge og fremføre dokumentet. Til gengæld, må bevillingshaveren ikke udnytte arbejdet til kommercielt formå l - med mindre at de har udgiverens tilladelse.

Ingen afledte værker. Udgiveren tillader andre at kopiere, distribuere, fremlægge og fremføre kun uændrede kopier af dokumentet - ikke afledte værker baseret på det.

Hvem end der har tilsluttet sig denne "Commons Deed" med deres copyright beskyttede dokument bevilger dig dokumentet efter følgende betingelser i "Creative Commons License", som kan findes på : http://creativecommons.dk/licenses/by-nd-nc/1.0/legalcode

Dette dokument må anvendes og distribueres efter de betingelser , som er oplistet ovenfor, så længe hele dokumentet over de to stjerner "**" er vist. Den originale artikel kan ses på : http://www.sacredroad.dk

Denne artikel er efter aftale med Saq'Be' oversat til dansk af Randi K. Hansen.

**

http://www.sacredroad.dk/article.php?story=20040114121717849