For ca. 33 år siden blev der fundet en række huler i det nordlige Mexico. De indeholdt avancerede kulturgenstande, moderne malerier, videnskabelige afhandlinger samt en enestående filosofisk skriftsamling. 

Af Stig Boye Petersen

 

En af de mest foruroligende videnskabelige og antropologiske opdagelser blev gjort i en canyon i det nordlige Mexico. En hemmelig, ”sort” afdeling inden for NSA – National Security Agency – der er ansvarlig for udenjordiske kontakter og tilegnelse af udenjordisk teknologi – bragte deres opda­gelser ind i deres laboratorium for at hyppe deres egne kartofler. Denne hemmelige organisation går under navnet Advanced Contact Intelligence Or­ganization (ACIO) og har nydt godt af fuldstændig anonymitet indtil nu.

 

 

Der blev fundet 23 kamre og tunne­ler, der forbandt dem. De var hulet ud i en enorm, naturlig klippe. Inden i dette godt skjulte sted var der utrolige kulturgenstande fra en kultur af ubestemmelig oprindelse. Man fandt vægmalerier i hvert eneste af de 23 kamre, forskellige fremmedartede teknologier, avanceret musik og besynderlige, indkodede hieroglyffer. Det så ud, som om det var et historisk museum fra en fremmed race. Forskerne kaldte den for ETC eller Ex­traterrestrial Time Capsule (tidskapsel af ujordisk oprindelse).

 

 Ved hjælp af kulstofdatering kunne alderen fastslås til omkring 750 år efter Kristus; men det var først i 1997, at man fandt ud af hieroglyfferne. Disse mennesker kaldte sig WingMakers – hvad man måske kunne oversætte som ”de, der giver andre vinger”.

Der var i hundredvis af sider med filosofi, fotografier, poesi, ny fysik, musik og kulturgenstande. Et enkelt af hulemalerierne har jeg valgt at bringe her.

 

Filosofien
På hjemmesiden, hvor de første resultater er lagt ud, er der bragt 16 A-4 si­der af deres filosofi. Og det er ikke for meget sagt, at den siger sparto til alt, hvad der hidtil er fremkommet på denne planet. Jeg har oversat disse si­der, og i det følgende vil jeg gengive lidt af den. Filosofien er imidlertid så avan­ceret, at selv hærdede mennesker inden for UFO-sagen vil have svært ved at gafle den. Jeg har derfor i det følgende valgt at omskrive filosofien og at lægge den 3-4 planer ned. Hvis der alligevel er nogen, der ønsker at stifte bekendtskab med de 19 A-4 sider, som det fylder på dansk, er de velkomne til at kontakte mig og få siderne tilsendt. Men pas på, at I ikke knækker hjernecellerne.

 

Det suveræne Integrals Livsprincipper.
Og her vil jeg indskyde, at det Suveræne Integral står for selve essensen af dit væsen, altså langt mere end din fysiske krop og din kosmiske bevidsthed. Vi kan vist roligt sige, at de rumbrødre, Adamski kendte til, var personificeringer af deres Suveræne integral – med fysiske legemer, men med en enorm udvikling bag sig, en evne til at tappe af al viden og i besiddelse af evner, som vi nok ville kalde parafysiske.

 I filosofien omtales to udviklingsmo­deller. Den ene går over evolution og frelsestanken – blot er den iværksat af, hvad disse højt udviklede besøgende kalder for hierarkiet – altså magtstruktu­rer, der tager patent på sandheden og sørger for, at menneskene ikke får for meget at vide. De kan gøre det i en god hensigt; men ulempen er, at vejen fremad er delvis blokeret og meget om­stændelig. Hierarkiet er imidlertid også et gode set fra Skaberens side; for netop gennem vore (dårlige) erfaringer får vi muligheder for at lære. Men det der med at søge frelse for sig selv er ifølge disse rummennesker ikke den rigtige vej at gå.

Den anden udviklingsmodel repræsenterer et alternativ, så man kan skyde genvej uden om hierarkiets spændene ben. Det indebærer, at man frigør sig fra de opfattelser, som hierarkiet søger at indoktrinere i én, og så søger indad, bruger intuitionen mere og i tilgift gør tre ting.

1.   Være taknemmelig og adressere denne tak til Skaberen. Takke for hver oplevelse, for hvert sekund på dagen der bliver givet én, for alle de goder (eller ”onder”), der regner ned over os. ”Onderne” skal tages som en erfaring, studér dem, arkiver dem, grin lidt og gå videre.

    2.   Betragte Skaberen i alle ting, respektere den guddommelige baggrund og Hans manifestation og give dem din kærlighed og omsorg.

    3.   Kærlighed og omsorg er faktisk den tredje ting. Der siges, at vi skal nære og opfostre alt liv med omhu.

Der er et gammelt ord, der siger: Hjælp andre, så hjælper du dig selv. Og disse tre ting er i en nøddeskal alt, hvad der skal til for at opnå og udvide kontakten til dit inderste væsen – Det Suve­ræne Integral.

Det suveræne Integral rummer livskoderne til din fortsatte udvikling gennem universerne. Her er det værd at bemærke, at disse ”gamle optegnelser” omtaler rumtids universer – hvadbehager? Det er da først i vore moderne tider, at begrebet er opstået – eller? Kunne det tænkes, at denne viden alle­rede blev ejet af en ældgammel race, hvis udvikling måske er en million år foran os? Er det muligt, at de dengang – for 1300 år siden – lavede en tidskapsel, så at deres museum først blev tilgængeligt her for nylig?

Men adgangskoderne – de livskoder – der muliggør legemets forening med sit Suveræne Integral, ligger allerede parat i selve dit inderste væsen. Du kan begynde at åbne dem, hvis du iagttager de tre principper ovenfor.

Det siges også, at vi kommer til at ud­vikle en sjette og en syvende sans, så at vi vil kunne skue selve Skaberen, når vi har nået denne status. Noget af det vigtigste er, at vort inderste væsen – Det suveræne Integral – ifølge  disse rummennesker – er sidestillet med Skaberen. Wauw!

 Vi behøver altså ikke underdanigt at bøje vore hoveder, iagttage ritualer, følge en af religionerne, der siges at være indstiftet af hierarkiet for at få magt over menneskene. Vi er ligevær­dige med alt og alle – selv med Skaberen.

 Se, dette vil nok være en kamel at sluge for mange. For vi er jo tilpassede de eksisterende samfund og strukturer og meninger.

 Men fordi du er lige med Skaberen kan du godt vise Ham respekt – samt respekt for samtlige Hans manifestationer, alt det skabte. Skulle du i din uforstand finde på at skælde Ham ud og give Ham skylden for de ting, der sker dig, får du dog næppe nogen reaktion. Skaberen er ikke et menneskeligt instrument. Han svæver højt, højt over vandene og tager ikke notits af en såre menneskelig reaktion i de nedre luftlag, på det nederste udviklingstrin.

Vi har imidlertid alle vor frie vilje; men vort startpunkt og slutpunkt er givet på forhånd. Og dette punkt er ifølge WingMakers identisk med Skaberen.

Dette var en ultrakort gengivelse af et par af hovedpunkterne i filosofien. Og har du en computer og er tilsluttet internet, kan du selv opsøge websiden på http://www.wingmakers.com.

God fornøjelse.