At arbejde med Hjertes Energi

Af Winnie Ziska Kertine Pedersen

 For 10 år siden, da min farmoder , som hele mit liv har været min vejleder her på Jorden døde,  påtog jeg mig det åndelige arbejde som jeg altid har vidst skulle være mit liv. Jeg er født clairvoyant og med min farmoders hjælp har jeg altid haft adgang til den åndelige verden.

Da jeg nu havde påtaget mig min opgave begyndte jeg for alvor at finde mit ståsted I den åndelige verden og lærte min egen kraft at kende samt udvikle såvel mit ego samt min viden indenfor åndsvidenskaben, og gennem dette arbejde har jeg fået kontakt til flere smukke åndelige hjælpere.

 Dette bevirkede, at jeg for to år siden åbnede min klinik Hjertets Lyssjæl hvor jeg arbejder med clairvoyance, reiki-healing og healingsmassage samt samtaleterapi. På samme tid startede det alternative center Solkilden I Vemmelev, og jeg fik I den forbindelse en kanalisering om, at jeg skulle påtage mig arbejdet med at hjælpe med at udvikle stedet til et stærkt åndeligt Center.

 Mit tilbud om hjælp blev modtaget med glæde og sammen med Theresa  og Jeanette som havde startet Solkilden begyndte jeg at undervise I clairvoyance og personlig udvikling samt give uddannelse I reiki-healing.

 For cirka et halvt år siden bad jeg mine vejledere om hjælp til et nyt kursus som kunne være med til at udvikle menneskers hjerte og kærlighed til såvel dem selv som til alt levende.

 Dagen efter fik jeg I forbindelse med rengøring I Solkilden Merete´s bog Hjertets Energi I hånden og jeg vidste straks, at her var den hjælp jeg havde bedt om. Jeg læste bogen på en dag og besluttede straks at oprette et kursus på baggrund af denne meget smukke bog.

 Jeg har nu afholdt et kursus med 8 deltagere, hvor vi hver gang har åbnet et hjerteblad. Undervisningen foregår på den måde, at eleverne efter at havde arbejdet dagligt med det hjerteblad der er blevet åbnet, fortæller hvorledes det har påvirket dem og hvilke andre følelser det har åbnet for. Der drøftes derefter I gruppen hvorledes vi ud fra de enkeltes oplevelser kan hjælpe hinanden med dette arbejde.

Kurset har været så stor en succes, at der er 10 personer som starter på kursus nr.2 I maj måned og yderligere et kursus er planlagt til efteråret.

Det første hold har efterfølgende efterspurgt et opfølgende kursus hvor der arbejdes specielt med de sidste 4-5 blade, og på baggrund af nedskrevne oplevelser af andre følelser, I forbindelse med åbningen af hjertebladene arbejdes dybere med specielt egenkærligheden.

Det er en stor glæde at arbejde med Merete Gundersens smukke på, som på en enkel og smuk måde giver mulighed for at arbejde med vort hjerte.

Og jeg er meget glad for den dejlige hjælp og den store støtte jeg har fået fra bogens forfatter til arbejdet med kurset og jeg glæder mig til, at Merete skriver en efterfølger til bogen. En stor og kærlig tak til Merete Gundersen. Evt. interesserede I kurser kan ringe til mig på tlf. 58382213 eller mail: ziska@vemmelev.net , endvidere henvises til Solkildens hjemmeside www.solkilden.dk .

Med kærlig hilsen og tak Winnie Ziska K. Pedersen

 

 

Frygt:
Frygt er ikke mit livs partner,
jeg beder englene komme  nærmere og guide mig bag frygten til dybere visdom.
Mod varmer min sjæl og oplyser mørket,
Intet kan slukke mit lys.

 

Længsel:
Kære Fader mit hjerte skriger af længsel,
kom og luk mig ud af mit fængsel,
ræk mig din kærlige hånd,
som binder os sammen med lysets bånd.

 

Freden:
Freden sig stille sænker
og  befrier os af vore lænker.
Solen sænder sit gyldne skin
og kysser os på vor varme kind.

 

Kærlighed:
Jeg har kærlighed til alle,
Jeg lader ingen falde,
i jeres hjerter er en vej,
der fører hjem til Mig.

 

olen:
Solen er Universets gave.
som stråler ned i vor Faders have,
ræk dine hænder ud,
og modtag for Faders bud.

 

Lyset:
Jeg er lyset,
og lyset er et med mig,
Jeg giver lyset,
med kærlighed til dig.

 

Mestrene:
Mestrene giver dig visdom og snilde,
du skal bare sidde og modtage stille.
Rejs dig så og gå på den vej,
Faderen og Mestrene har bestent for dig.

 

Med kærlig hilsen
Winnie Ziska Kerstine Pedersen