Winnie Ziska Pedersen, Maria Magdalena Centret

 Nu til dags er de fleste mennesker desværre ikke længere bevidste om den gundlæggende sandhed om, at mennesket fra naturens hånd er et GRÆNSELØST væsen, som er skabt til at opleve hvert øjeblik i et liv fyldt af glæde, velstand, lykke og kærlighed, - i harmoni med det univers, der omgiver dem.

 I stedet kæmper menneskene den største del af det jordiske liv med lidelser, begrænsninger og alle mulige former for problemer. Det resulterer for det meste i ærgrelser, frustrationer samt en deprimerende  følelse af, at man føler sig misforstået, man føler ganske enkelt sig uretfærdigt behandlet af livet.

 Dybt i sit indre har mennesket en mere eller mindre klar forestilling om, at der er noget, der ”ikke virker rigtigt”, og at livet har andet og mere at tilbyde!

Hvor kommer denne noget diffuse, men alligevel altid vedholdende fornemmelse fra?

 Jo, den stammer fra den ”stille stemme”, som fra menneskenes indre hvisker til dem, at de egentligt er af GUDDOMMELIG  OPRINDELSE, hvilket også de forskellige religioner, som findes i verden, hele tiden forsøger at fortælle dem. De forskellige hellige skrifter påberåber sig således altid en spirituel fører, som står menneskene bi under deres jordiske tilværelse.

 I grunden udspringer alle spirituelle traditioner fra den ”positive energi”, som ligger dybt i menneskene fra fødslen og som i de forskellige religioner betegnes på så forskellige måder som: oversanselig kraft, lysets fører, indre fører, Devas, Baraka, skytsengel, højere jeg, strålende guddommeligt væsen, udtryk

for underbevidstheden, forsyn eller ….. lykkestjerne”.

 I de fleste kulturer anses disse spirituelle fænomener for at være noget, som stammer fra andre, mere subtile riger end vores. Gennem årene har menneskene i de forskellige kulturer altid videreudviklet forbindelserne til disse spirituelle hjælpere uanset hvilket navn, de har givet dem.

 Af hensyn til en bedre sproglig forståelse vil jeg her bruge udtrykket ”lykkestjerne” som også er tilstrækkeligt udbredt. Jeg ville dog lige så godt kunne bruge eksempelvis begrebet ”skytsengel”eller ”guide” , uden at det på nogen måde ville have nogen indflydelse på indholdet af mine udredninger.

 Uanset hvilket navn man bruger, skal man blot vide, at vi alle har en ”lykkestjerne”, som er ansvarlig for vores personlige skæbne. Ja, denne ”fører” eksisterer virkelig. Den findes i hver enkelt af os. Den beskytter os og kan bringe os usædvanlig lykke. For det er dens kosmiske mission.

 Din lykkestjerne eksisterer, det kan jeg forsikre jer for. Hvis det er sandt, vil du naturligvis spørge, hvorfor tilbyder livet dig så ikke flere dejlige ting? Hvorfor har du ikke den lykke, den rigdom, den succes og harmoni, som du har ret til.

 Svaret er ganske enkelt: Fordi du har mistet kontakten til din lykkestjerne (skytsengel).

 Du har med andre ord mistet lysets vej af syne. Også selvom din stjerne bor i dig og er en vigtig del af dit indre, foregår der ikke længere nogen udveksling. Du kan ikke længere lade dig lede af den og er ikke længere i stand til at modtage dens oplysende meddelelser.

 Det er som om der med tiden har kilet sig et tykt røgslør ind, så din lykkestjerne ikke længere er i stand til at trænge igennem.

 Lige siden har du befundet dig på et lavere bevidsthedsniveau, hvor din opfattelse af dit eget jeg og af universet er forstyrret og begrænset. Du har ikke længere adgang til universets ”magiske” område, til den transcentale virkelighed – som er langt mere omfattende end alt det, vi kan forestille os.

 Konsekvensen er, at du i stedet for at udfolde dig i materiel og spirituel henseende, snarere står i stampe. Du kan altså ikke længere gribe tilbage til dine personlige ressourcer eller din kreativitet, som i alle henseender ville give dig mulighed for et bedre og mere tilfredst liv.

 Men hvordan er dette røgslør kommet ind i dit liv?

 Det er de negative konditioneringer, som har gjort dannelsen af dette uigennemtrængelige røgslør muligt. De er normalt konsekvensen af forkerte opfattelser, som vi har fået indpodet i barndommen (primært i det tre første år af vores liv) og så i løbet af opvæksten af vores forældre, lærere, pædagoger o. lign.

 Gennem alt for lang tid har det skolesystem, der gælder i vort samfund, i højere grad støttet sig til en devaluering af individet end til en videre udvikling af individets medfødte evner. Den traditionelle uddannelse har generelt ikke menneskets udfoldelse som mål. Den lærer ikke menneskene at elske sig selv og acceptere sig selv som de er, nemlig som væsener af guddommelig oprindelse med ubegrænsede muligheder.

 Det har vi dog glemt, for allerede fra vores tidligste barndom har man fra generation til generation lært os det modsatte. Børnene får altid bare at vide: Det er sådan og sådan, du er sådan og sådan. Et barn, som man har indprentet, at det er en fiasko i matematik, vil til slut også virkeligt blive det.

 Uden at forældre overhovedet er bevidste om det, overfører de ofte deres angst og synspunkter til ørnene, uden at give dem mulighed for at finde sig selv og få en mere omfattende vision om livet end forældrenes egen. For at blive elsket af de voksne giver børnene ofte afkald på deres egne  iagttagelser og fornemmelser og på deres eget direkte syn på livet og overtager måske til slut forældrenes begrænsninger.

 Hvorfor er det så svært for os at acceptere os selv, som vi er?

 Fordi vi som børn ikke blev elsket for vores egen skyld. Fordi vore forældre på trods af deres gode vilje har elsket en projektion af dem selv. De har idealiseret os og har villet opfostre en lille dobbeltgænger, som skulle vise dem et smukt og behageligt billede af dem selv.

 Det er logisk at et barn forsøger at tilpasse sig denne projektion, for at få den kærlighed, som det har brug for, men samtidig negerer barnet sin medfødte kreativitet og individualitet. Hvis det lykkes for barnet at leve op til forældrenes projektion, så betyder det automatisk, at det frakender sig sin egentlige natur og ikke lever i samklang med sig selv.

 Hvis det derimod ikke lykkes for barnet, så bliver barnet måske ikke elsket og accepteret af sine forældre, da de forventer ”noget andet” af barnet, og barnet vil begynde at tvivle på sig selv. Under alle omstændigheder vil et menneske på den måde ikke lære at elske sig selv, som det virkelig er. Mennesket vil fjerne sig stadig mere fra sine skabende kilder, fra sine imaginære evner og sin intuition, og er således ikke længere i stand til at modtage  budskabet, som dets ”lykkestjerne” sender.

 Og det er præcis på den måde, at der opstår et ”uigennemtrængeligt røgslør”

 Konsekvensen er, at mange mennesker ikke længere har tillid til deres egne evner og slet ikke er bevidste om de enorme muligheder, der slumrer i dem, så de kan forme livet efter deres egne ønsker og udfolde sig frit.

 Du ser altså, at det ikke altid er let eller klart at have selvtillid, da man ofte ubevidst er offer for sine egne negative overbevisninger.

 Et barn skal have oplevet tilstrækkelig hengivenhed og ømhed fra sine forældre, så det kan udvikle en positiv indstilling i forhold til  kærlighed og i forhold til alle andre af livets områder. Kun på den måde kan det senere som voksen føle tillid, sikkerhed og åbenhed, give udtryk for sine følelser og dele dem med andre.

 Hvis det ikke er tilfældet, vil dette barn efterhånden i sit indre udvikle den negative overbevisning, at det ikke er værd at elske (eller at det ikke er værd at leve, eller at det er udueligt osv. osv. ) Dybt i sit indre vil dette barn som voksen efterhånden blive overbevist om, at han/hun ikke kan elskes, fordi han/hun ikke er nok ”værd”.

 Konsekvenserne i forhold til barnets voksne liv er ganske alvorlige. Han/hun må vælge mellem flere ”livsstrategier”. Han/hun kan eksempelvis isolere sig følelsesmæssigt eller opføre sig på en sådan måde, at han/hun afvises af sine omgivelser, eller han/hun bliver nødt til at undertrykke sin egen  individualitet.

 Hvis fx en far aldrig har fortalt sin datter, at han synes, hun er dejlig, og at han holder af hende, hvis han aldrig har vist hende sin kærlighed, så vil denne pige udvikle ”et negativt selvbillede”. I sit senere liv som kvinde og partner vil dette billede så virke som et ”negativt filter”, når det handler om hendes forhold til andre mennesker, primært til mænd.

Hun vil så ubevidst tænke, at hun heller ikke er værd at blive elsket som partner. Det er, som om hun, uden selv at være bevidst om det, bruger sin fars billede som en slags negativt filter i hendes parforhold, hvilket fører til en forvrængning af virkeligheden.

Du kan let forestille dig, hvor mange misforståelser, der kan opstå i et parforhold, hvis en kvinde fortolker sin partners reaktioner, som om de var hendes egen fars reaktioner!

 Da hun ubevidst tror, at hun ikke er værd at blive elsket af sin partner, vil denne kvindes adfærd i parforholdet være præget af, at hendes partner til slut vil bekræfte hendes angst og negative indstillinger. Hun vil gøre alt for at få en bekræftelse af sine negative forestillinger, naturligvis helt ubevidst, så hendes partner rent faktisk mister interessen i hende og til slut forlader hende … hvilket kan resultere i et forlist ægteskab.

 Dette eksempel omhandler kærligheden og det følelsesmæssige område, men denne mekanisme med de negative konditioneringer har også alvorlige virkninger på det materielle og økonomiske område, osv.

 

Da den perfekte og fuldkomne opdragelse ikke eksisterer, lider ALLE drenge og piger i barndommen rent faktisk, af et ”underskud”. De oplever en negativ indre konditionering, som er afhængig af den enkelte familiehistorie. Og det fører til, at den pågældende person allerede fra barnsben vil udvikle en negativ indstilling i forhold til hans/hendes værdi og plads i livet.

 Når barnet så når frem til voksenalderen, vil denne negative indstilling såfremt man ikke bliver bevidst om den – få en skadelig indflydelse på barnets liv og forbeholde det den lykke, barnet har ret til.

 Som du nu helt klart vil forstå, er det især de negative anskuelser, som vi allerede har udviklet gennem opdragelsen i barndommen, som udgør den største forhindring for et lykkeligt liv.

 Det er muligt at ændre ovennævnte ved hjælp af positiv tænkning og ved brug af  intuition.

 I starten af vores barndom er det rent faktisk sådan, at vore omgivelser præger vore tanker og indstillinger, som er mere eller mindre rigtige. Vi påvirkes af dem, men vi er ikke dømt til for altid at gentage adfærdsmønstre, som ikke kan føre frem til lykken.

 Du skal vide, at du i dag er fuldstændig fri til at bestemme dine tanker for at finde frem til DIT sande værd  og DIN egentlige mening med livet. På den måde kan du i dit liv modtage de velgerninger, som er resultatet af dine tanker – uden at skulle tvinge noget frem.

 Du bør altid holde dig for øje, at jo mere positivt, du tænker, desto behageligere bliver dit daglige liv. For man handler altid ud fra ens tanker.

Jo mere du fra starten går ud fra positive resultater (et behageligt, sorgløst liv, et dejligt hus, en bugnende bankkonto, et harmonisk parforhold, et godt helbred osv. osv. ) desto hurtigere vil du også virkelig kunne nå disse ting.

 Du vil med andre ord kunne høste lige præcist det liv, som du selv har sået med dine tanker. OG  DU  ER  FRI  TIL  AT  SÅ  LIGE  PRÆCIST  DET, DU  ØNSKER.

 Du må huske på, at livet tilsmiler den, som værdsætter sig selv. Så kom i gang med at elske og værdsætte dig selv, som du er. Du er primært et lysets og kærlighedens væsen  …. men du har ligesom alle andre menneskelige væsener også dine stærke og svage sider!

 Lad mig lige fortælle dig én ting. I universet hersker naturlige love, som er alment gældende, og som vi er nødt til at overholde.  Her findes der også en lov, som de mennesker, der har succes i livet, har forstået vældig godt. Det er loven om tiltrækningskraft.

 Det betyder, at du ikke blot tiltrækker mennesker, der tænker lige som dig, men også bestemte livsomstændigheder og erfaringer, som passer til dine tanker. Jo mere du værdsætter dig selv, desto mere tiltrækker du andre mennesker, der også værdsætter dig, for det modsatte accepteres ikke. Jo mere

du er i harmoni med dig selv, desto større harmoni og rigdom skaber DU i dit liv, da DU  bærer disse elementer i dig.

 Tænk lidt nærmere over det: Den verden, der omgiver dig, er kun et spejl på den kærlighed, som du føler for dig selv.

 Hvis du beundrer en egenskab i et andet menneske, så værdsætter du også ofte den egenskab hos dig selv. Hvis du misunder et andet menneske en bestemt egenskab, så er det fordi du ganske vist er i besiddelse af den egenskab, men på grund af manglende selvtillid undertrykker eller fornægter du denne egenskab. Egenskaben er i sig selv til stede, men du skal anerkende den i taknemmelighed, så den også kommer frem i dig.

 Man kan også sige, du i dit ydre liv kun vil opleve behagelige og dejlige ting, hvis du er motiveret af en positiv indstilling og konstruktive tanker. Hvis du derimod ser ”sort” på alting, og kun er fyldt af negative forestillinger og følelser, så vil din angst og tvivl også blive bekræftet i dit ydre liv.

 Det betyder også, at alle problemer (i arbejdsmæssig, økonomisk, følelsesmæssig eller anden henseende), som du konfronteres med i din ydre virkelighed, altid vil være et spejlbillede, en følge eller omsætningen af et personligt indre problem.

 

Forstår du, hvordan det virker?

 Mennesker, der beslutter sig for at tænke positivt, tiltrækker helt naturligt positive handlinger og løsninger. Det samme gælder omvendt også for mennesker, som beslutter sig for at tænke negativt. Her bliver loven om tiltrækningskraft tydelig.

 Og denne lov om tiltrækningskraft er grundlaget for den positive tænkning. Alt det, som DU  sender ud i universet i form af tanker, ord, følelser og handlinger, kommer nødvendigvis tilbage til DIG  igen.

 DET ER ALTSÅ OP TIL DIG, HVAD DU VIL SENDE UD I UNIVERSET!

 Du kan klare det. Du skal blot tænke positivt fra nu af. Uafhængig af dine aktuelle bekymringer, dine større og mindre problemer vil du kunne genfinde håbet, opfylde dine barndoms drømme og føre det liv, du drømmer om.

 Uanset om det handler om kærlighed, forretninger, venskab eller andre ting, så kan du til enhver tid ændre dit livsforløb i en positiv retning. Det er aldrig for sent, og du bliver aldrig for gammel til at gøre det.

 Din ”lykkestjerne” udsender meddelelser på en bestemt lysfrekvens for at hjælpe dig.

 

men

 hvis din ånd er fyldt med negativ energi (på grund af negative tanker, ord, følelser eller handlinger) så vil det være meget vanskeligt for den at opfange de informationer, din ”lykkestjerne” sender (husk på det er dens mission!) og det besværliggør modtagelsen.

 Det afhænger nemlig på en vis måde af din sjælelige tilstand, om din ”lykkestjerne” kan lede dig eller ej.

 For øvrigt står din lykkestjerne i direkte forbindelse med det, man kan betegne som sjæl – med din sjæls energi. Din sjæl er den del af dig, som er evig, da den ikke er underlagt jordens fysiske love. Det er denne guddommelige energi,  der bor i dig. Den kommer fra Gud og vil vende tilbage til Gud.

 Det er denne stemme i dig, som altid har talt til dig. Denne del af dig er smuk og ren. Gennem livet ændrer vi os i fysisk henseende, og når det gælder vores personlighed. Vi ændrer os dog kun meget lidt, når det gælder vores karakter og slet ikke, når det handler om vores sjæl.

 For vores sjæl ældes ikke, den forbliver ung, åben, og altid ny, uanset om du er 7 år eller 75 år gammel. Hvis du stifter fred med din sjæl (primært v.hj.af positive tanker) så vil dit liv være fyldt af kærlighed og masser af velgerninger.

 Der findes mange eksempler, der beviser, at materiel succes, skønhed, en høj eller lav intelligens ikke nødvendigvis er en garanti for succes eller nederlag her i livet. Masser af mennesker har været ofre for forskellig former for uretfærdighed og har alligevel været i stand til at opbygge et liv fuld af kærlighed og håb, mens andre, som fra starten havde alt, hvad man skal bruge til et succesfuldt liv, alligevel har fejlet?

 Hvis du beslutter dig for at tænke positivt, så gør du noget for dig selv og ikke mod dig selv. Men lad mig under alle omstændigheder give dig et godt råd.

 Inden du træffer en vigtig beslutning i dit liv, skal du først finde din egen SANDHED, for det er kun dig alene, der kan bære konsekvenserne for dine beslutninger. Alle andre, der giver dig gode råd, vil ikke  kunne tage konsekvenserne. Det er kun dig, der virkeligt ved, hvad DU må gøre. Jeg har konstateret, at mange mennesker konstant spørger andre om råd, når det handler om at træffe beslutninger, fordi de ikke er sikre på sig selv. Når de så er ulykkelige over resultatet, gør de andre ansvarlige for deres ulykke.

 Du skal lære at respektere dig selv og have tillid til dig selv, men hvis du ikke er sikker på din beslutning, så tag afstand og tænk dig godt om én gang til for at se bedre ind i dig selv. Du må lære at lytte til dit hjerte, som kender DIN INDRE SANDHED og leve i harmoni med den.

 Det er således  op til hvert enkelt at bestemme kvaliteten af tankerne.

 Hvis DIT liv ikke er som du gerne vil have det, så:

analyser de tanker, som beskæftiger dig hele dagen igennem

undersøg de handlinger,  der opstår som resultat af dine tanker

betragt så de heraf følgende konsekvenser

korriger dine tanker for at nå det, du ønsker.

Du KAN gøre det!

 Ja for du skaber altid det, du tænker. Positive forandringer starter i din ånd.

 Hvordan skulle du kunne forbedre noget, som du efter eget udsagn hader? Hvis du siger sådan noget, så overbeviser du ikke blot dig selv om dine egne udsagn og gør dem nærmest til en lov, men du blokerer også for den skabende energi, som kan vise dig de rigtige løsninger til at forbedre DIT liv.

 

Følg dette råd:

 For at blive bevidst om tankerne i din ånd, bør du regelmæssigt tage dig tid til ”indre beskuelse”. Brug 5-10 min. hver dag, helst om aftenen inden du lægger dig til at sove, og koncentrer dig om det, du har oplevet hele dagen.

 Lad begivenhederne rulle forbi som en film. De tanker, som har beskæftiget dig i forbindelse med de følelser, der er opstået, og de handlinger som har bragt dig i denne eller hin  situation. Denne lille øvelse er ikke kun meget velegnet til at forbedre din hukommelse og hjælpe dig med at korrigere dine tanker, men den fremmer også din evne til visualisering og skærper din intuition.

 Du skal spørge dig  selv, hvor dine tanker kommer fra. Om de er negative eller om de er til din fordel. Hvis du flygter for at holde et spejl op foran dig selv, så fratager du dig selv muligheder for at udvikle dig selv, og du vil lave de samme fejl igen og risikerer fuldstændigt at  miste modet.

 Men hvis du anstrenger dig for at nå det, du gerne vil, for at nå dine mål og og hvis du altid beslutter dig for de samme tanker, så vil du helt klart nå frem til de samme resultater.

 Lad os tage et eksempel. Helheden af tanker og resultater, jeg taler om her, ligner en bi, som fortvivlet forsøger at flyve gennem et lukket vindue og ud i friheden. Problemet handler her ikke så meget om de anstrengelser, bien gør for at komme gennem glasset, for den vil til slut have udtømt sine kræfter så meget, at den vil dø af det. Problemet handler snarere om MÅDEN  at gribe problemet an på.

 Bien forstår naturligvis ikke, at det er umuligt for den at flyve gennem vinduet, og den vil altså fortsætte med at skade sig selv. Den vil altså fortsætte med at træffe den samme beslutning og resultatet vil logisk nok altid være det samme. Den burde blot få en smule afstand for at forstå, at den bare skulle flyve et par sekunder længere væk for at nå ud i friheden, nemlig gennem et åbent vindue, som ligger lidt længere væk i samme rum.

 Hvis du har tanker som: alt, hvad jeg begynder på, mislykkes for mig ---jeg er grim – jeg er for tyk  -- jeg vil aldrig have penge nok  -- osv. osv. så konditionerer du din underbevidsthed til at bevise for dig, at du har ret. Din underbevidsthed vil så udføre de kommandoer, som den modtager fra dine negative tanker og ubemærket ”manipulere” dem, så du giver den ret.

 Tanken er den første kilde til skabende energi. Det er det, jeg mener, når jeg taler om positiv isualisering. Det er mentale billeder, som du udvikler i dine tanker. En kilde af usynlig men meget effektiv energi.  Alle store succeser er altid først udsprunget af en forestilling, en ide eller en drøm.

 Ordet er din anden kilde til skabende energi. Det kan formidles ved hjælp af udsagn, via tankerne eller udtales direkte. Dit ord er dit kommunikationsværktøj, som transporterer dine tanker udad og konditionerer dem. Det er meget effektivt, for det er i stand til at frembringe svingninger og således

forandre materien. Og det har også kraften til at udløse følelser af angst eller kærlighed.

 Hvis du beslutter dig til at udtrykke dig positivt, så konditionerer du dig også til at tænke positivt.  For gennem dine ord kan du påvirke dine tanker og dine følelser i en positiv retning. Og straks vil også din adfærd være positiv, og du vil høste de positive konsekvenser.

 Gå ikke glip af nogen mulighed for at programmere din underbevidsthed ved hjælp af skabende positive udsagn. Jeg garanterer dig, at du vil blive overrasket over de resultater, som ikke vil lade vente på sig.

 

Hvordan du kan anvende de skabende positive udsagn

 Her er en liste over positive udsagn, som du i starten kan bruge som hjælp til at blive inspireret. Du kan lave dine egne udsagn:

* Jeg er rolig og har fred i mit hjerte

* Jeg elsker og accepterer mig selv, som jeg er

* Jeg finder kærlighedens kilde i mig, jeg finder sikkerhed i mit indre

* Jeg udvikler en ubegrænset tillid til mig og min skabende kraft

* Jeg vænner mig til At tænke positivt på alle tider af dagen

* Takket være mine konstruktive tanker, kommer der rigdom og velvære ind i mit liv

* Jeg kommer sikkert frem i livet, for jeg ved, at min lykkestjerne leder mig

  

De bedste tidspunkter er om morgenen, når du vågner og om aftenen, når du går i seng, men også i bilen, på busturen eller på en tur i naturen.

 Alt hvad du siger, hvor ordet JEG indgår, vil med tiden blive SANDHED for dig. Tilbring nogle minutter i tavshed hver dag, så du lærer at forstå, hvad der foregår indeni dig.

Du skal altid formulere dine positive udsagn i NUTID. Hvis du fremsiger dem i fremtidsform, vil din underbevidsthed kun opfatte det ”fremtidige” i udsagnet og udskyde alt til senere.

 Det samme gælder for de negative udsagn i nutid. Din underbevidsthed vil kun opføre og udføre den negative del af dit udsagn. Hvis du fx siger: Jeg burde være bedre til at administrere mine penge, så forstår underbevidstheden: jeg er dårlig til at administrere mine penge.

 Sig hellere: Jeg er god til at administrere mine penge. Erstat ligeledes alle negative udsagn om dig selv med positive. Sig fx: jeg er dygtig – jeg er integreret osv.

 

VIGTIGT: Gentag de positive udsagn højt, det er langt mere effektivt, end hvis du blot siger dem stille for dig selv.

 Du bør også holde dig for øje, at der ikke vil ske fremskridt og succes uden udholdenhed. Tålmodighed og udholdenhed er grundlaget for SUCCES.

 Også dine følelser er skabende. De er en energikilde, som du kan mærke. Hvis der er noget negativt, du forestiller dig, udtaler eller føler, bliver det til en stærk skabende kraft. Du vil til slut blive behersket af angst eller usikkerhed, som du  mærker uden at kunne kontrollere den. Din underbevidsthed styrer dig, og du vil mærke konsekvenserne --- med mindre du vender bøtten om og siger positive ord.

 Så vil du føle dig fuld af tillid, som bliver til en kilde for din motivation, og dine beslutninger vil blive taget på et grundlag af sikkerhed og beslutsomhed, SOM  DU  SELV  HAR  SKABT  I  DIG.

 Det er aldrig for sent at ændre dine tanker og handlinger – dagen i går giver nyt lys til dagen i dag.